עקבו אחרינו |

סיכום חודש נובמבר 2019 ע"פ רהאנליזות NCEP • סיכום חודש נובמבר 2019 ע"פ רהאנליזות MERRA קוזוקרו אבי
 • 147
 • 147
סיכום חודש נובמבר 2019 ע"פ רהאנליזות MERRA קווי אורך ורוחב – 35.625 – 33


חודש נובמבר ביחס ל 39 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל במידה ניכרת, ב – 2.85 מ"צ מעל הממוצע.

חודש נובמבר ביחס ל 30 השנים האחרונות הסתיים כ- חם מהרגיל במידה ניכרת , ב – 2.57 מ"צ מעל הממוצע.

חודש נובמבר ביחס ל 20 השנים האחרונות הסתיים כ- חם מהרגיל במידה ניכרת, ב - 2.48 מ"צ מעל לממוצע.

חודש נובמבר ביחס ל 10 השנים האחרונות הסתיים כ- חם מהרגיל במידה ניכרת, ב - 2.10 מ"צ מעל לממוצע.

נתוני שיא לחודש נובמבר 2019 – :

טמפ' מפלס 500 מ"ב הייתה הטמפ' ה - 5 הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1980.

טמפ' מפלס 850 מ"ב הייתה הטמפ' ה - 4 הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1980.

הטמפ' בגובה 2 מטר הייתה הטמפ' ה - 2 הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1980.

עובי שכבת 1000-500 היה העובי ה - 5 הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1980.
 • הוסף תגובההוספת תגובה מהירה
 • סיכום חודש נובמבר 2019 ע"פ רהאנליזות MERRA קוזוקרו אבי
 • 50
 • 50
סיכום חודש נובמבר 2019 ע"פ רהאנליזות MERRA- קווי אורך ורוחב – 35 – 32


חודש נובמבר ביחס ל 39 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל במידה ניכרת, ב – 2.89 מ"צ מעל הממוצע.

חודש נובמבר ביחס ל 30 השנים האחרונות הסתיים כ- חם מהרגיל במידה ניכרת , ב – 2.64 מ"צ מעל הממוצע.

חודש נובמבר ביחס ל 20 השנים האחרונות הסתיים כ- חם מהרגיל במידה ניכרת, ב - 2.58 מ"צ מעל לממוצע.

חודש נובמבר ביחס ל 10 השנים האחרונות הסתיים כ- חם מהרגיל במידה ניכרת, ב - 2.39 מ"צ מעל לממוצע.

נתוני שיא לחודש נובמבר 2019 – :

טמפ' מפלס 850 מ"ב הייתה הטמפ' ה – 3 הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1980.

הטמפ' בגובה 2 מטר הייתה הטמפ' ה - 2 הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1980.

הלחץ הקרקעי בפני הים היה הלחץ ה - 3 הנמוך ביותר מאז תחילת המדידות ב 1980.

עובי שכבת 1000-500 היה העובי ה - 5 הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1980.
 • הוסף תגובההוספת תגובה מהירה
 • סיכום חודש נובמבר 2019 ע"פ רהאנליזות MERRA קוזוקרו אבי
 • 32
 • 32
סיכום חודש נובמבר 2019 ע"פ רהאנליזות MERRA- קווי אורך ורוחב – 35 – 31.5


חודש נובמבר ביחס ל 39 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל במידה רבה, ב – 1.55 מ"צ מעל הממוצע.

חודש נובמבר ביחס ל 30 השנים האחרונות הסתיים כ- חם מהרגיל במידה רבה , ב – 1.27 מ"צ מעל הממוצע.

חודש נובמבר ביחס ל 20 השנים האחרונות הסתיים כ- חם מהרגיל במידה רבה, ב - 1.20 מ"צ מעל לממוצע.

חודש נובמבר ביחס ל 10 השנים האחרונות הסתיים כ- חם מהרגיל במידה רבה, ב - 1.04 מ"צ מעל לממוצע.

נתוני שיא לחודש נובמבר 2019 – :

טמפ' מפלס 850 מ"ב הייתה הטמפ' ה - 3 הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1980.

הטמפ' בגובה 2 מטר הייתה הטמפ' ה - 5 הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1980.

הלחץ הקרקעי בפני הים היה הלחץ ה - 3 הנמוך ביותר מאז תחילת המדידות ב 1980.

עובי שכבת 1000-500 היה העובי ה - 5 הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1980.
 • הוסף תגובההוספת תגובה מהירה
 • סיכום חודש נובמבר 2019 ע"פ רהאנליזות MERRA קוזוקרו אבי
 • 23
 • 23
סיכום חודש נובמבר 2019 ע"פ רהאנליזות MERRA- קווי אורך ורוחב – 35 - 30


חודש נובמבר ביחס ל 39 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל במידה ניכרת, ב – 2.46 מ"צ מעל הממוצע.

חודש נובמבר ביחס ל 30 השנים האחרונות הסתיים כ- חם מהרגיל במידה ניכרת , ב – 2.53 מ"צ מעל הממוצע.

חודש נובמבר ביחס ל 20 השנים האחרונות הסתיים כ- חם מהרגיל במידה ניכרת, ב - 2.43 מ"צ מעל לממוצע.

חודש נובמבר ביחס ל 10 השנים האחרונות הסתיים כ- חם מהרגיל במידה ניכרת, ב - . 2.31 מ"צ מעל לממוצע.

נתוני שיא לחודש נובמבר 2019 – :

טמפ' מפלס 850 מ"ב הייתה הטמפ' ה - 5 הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1980.

הטמפ' בגובה 2 מטר הייתה הטמפ' ה - 2 הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1980.
ההודעה נערכה
 • הוסף תגובההוספת תגובה מהירה
 • סיכום חודש נובמבר 2019 ע"פ רהאנליזות NCEP קוזוקרו אבי
 • 32
 • 32
סיכום חודש נובמבר 2019 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב – 35 – 32.5


חודש נובמבר ביחס ל 71 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל במידה רבה, ב – 1.77 מ"צ מעל הממוצע.

חודש נובמבר ביחס ל 40 השנים האחרונות הסתיים כ- חם מהרגיל במידה רבה , ב – 1.55 מ"צ מעל הממוצע.

חודש נובמבר ביחס ל 20 השנים האחרונות הסתיים כ- חם מהרגיל במידה רבה, ב - 1.15 מ"צ מעל לממוצע.

חודש נובמבר ביחס ל 10 השנים האחרונות הסתיים כ- חם מהרגיל, ב - 0.87 מ"צ מעל לממוצע.
 • הוסף תגובההוספת תגובה מהירה
 • סיכום חודש נובמבר 2019 ע"פ רהאנליזות NCEP קוזוקרו אבי
 • 48
 • 48
סיכום חודש נובמבר 2019 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב – 35 – 30


חודש נובמבר ביחס ל 71 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל במידה ניכרת, ב – 2.64 מ"צ מעל הממוצע.

חודש נובמבר ביחס ל 40 השנים האחרונות הסתיים כ- חם מהרגיל במידה ניכרת , ב – 2.42 מ"צ מעל הממוצע.

חודש נובמבר ביחס ל 20 השנים האחרונות הסתיים כ- חם מהרגיל במידה ניכרת, ב - 2.02 מ"צ מעל לממוצע.

חודש נובמבר ביחס ל 10 השנים האחרונות הסתיים כ- חם מהרגיל במידה רבה, ב - 1.74 מ"צ מעל לממוצע.

נתוני שיא לחודש נובמבר 2019 – :

טמפ' מפלס 500 מ"ב הייתה הטמפ' הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.

טמפ' מפלס 700 מ"ב הייתה הטמפ' הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.


טמפ' מפלס 850 מ"ב הייתה הטמפ' ה - 3 הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.

הטמפ' בגובה 2 מטר הייתה הטמפ' ה - 2 הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.

גובה מפלס 500 מ"ב היה הגובה ה – 2 הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.

עובי שכבת 1000-500 היה העובי ה - 2 הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.
 • הוסף תגובההוספת תגובה מהירה


מקרא סימנים
 • הוספת תגובה
 • הודעה חדשה
 • הודעה עם תוכן
 • o הודעה ללא תוכן
 • אות משקיען משקיען
 • אות מדווח מאתר סקי מדווח מאתר סקי
 • אות מדווח מלב ים מדווח מלב ים

ברוכים הבאים לפורום מזג האוויר המוביל בישראל. נא למלא פרטים מדוייקים ככל הניתן, שימוש לא הולם במערכת יוביל לחסימת המשתמש. תהנו:)

יש לכם שאלה הקשורה למזג האוויר? יורד ברד כבד בירושלים ואתם רוצים לחלוק את החוויה עם אחרים?
זה המקום לעשות זאת. המערכת הראשונה מסוגה לדיווחי מזג אוויר חברתיים!


זיהינו שאת/ה משתמש בחוסם פרסומות.
הצגת מודעות לגולשים שלנו עוזרת לנו להמשיך לפעול.
על מנת לתמוך באתר, אנא כבה/י את חוסם הפרסומות ורעננ/י את הדף