אזהרה חמורה על שלג בהרי המרכז. מעל גובה 700 מטרים הערמות נמוכה מ-5 ס"מ. מעל גובה 800 מטרים הערמות של 10 עד 20 ס"מ.
עקבו אחרינו |

סיכום חודש מרץ 2021 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב – 35 – 32.5 – (צפון הארץ). • סיכום חודש מרץ 2021 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב – 35 – 32.5 – (צפון הארץ). קוזוקרו אבי
 • 444
 • 444
סיכום חודש מרץ 2021 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב – 35 – 32.5 – (צפון הארץ).


הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש מרץ ביחס ל 73 השנים האחרונות הסתיים כ – קר מהרגיל, ב – 0.8 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כקר מהרגיל במידה רבה ב - 1.76 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כ – קר מהרגיל במידה רבה ב – 1.52 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש מרץ הסתיים כ – קר מהרגיל, ב – 0.99 מ"צ מתחת לממוצע.

הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש מרץ ביחס ל 40 השנים האחרונות הסתיים כ - קר מהרגיל, ב – 1.02 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כ קר מהרגיל במידה רבה ב - 2.08 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כ – קר מהרגיל במידה רבה ב – 1.78 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש מרץ הסתיים כ – קר מהרגיל, ב – 1.21 מ"צ מתחת לממוצע.

הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש מרץ ביחס ל 20 השנים האחרונות הסתיים כ - קר מהרגיל במידה רבה, ב – 1.87 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כ קר מהרגיל במידה ניכרת ב - 3.23 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כ – קר מהרגיל במידה רבה מאוד ב – 2.86 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש מרץ הסתיים כ – קר מהרגיל במידה רבה, ב – 2.12 מ"צ מתחת לממוצע.

הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש מרץ ביחס ל 10 השנים האחרונות הסתיים כ - קר מהרגיל במידה רבה, ב – 1.8 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כ קר מהרגיל במידה ניכרת ב - 3 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כ – קר מהרגיל במידה רבה מאוד ב – 2.76 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש מרץ הסתיים כ – קר מהרגיל במידה רבה, ב – 1.95 מ"צ מתחת לממוצע.

להלן נתוני השיא לפי מפלסים ומשתנים ביחס ל 73 השנים האחרונות:

ממוצע הטמפ' ( 20- מ"צ )במפלס 500 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 5500 מטר) הייתה הטמפ' ה - 23 (בצפון הארץ)הנמוכה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה נמוך ב – ( 0.99 מ"צ ) מתחת לממוצע הרב חודשי.

ממוצע הטמפ' ( 3.16- מ"צ )במפלס 700 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 3000 מטר) הייתה הטמפ' ה - 16 (בצפון הארץ) הנמוכה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה נמוך ב – ( 1.52 מ"צ ) מתחת לממוצע הרב חודשי.

ממוצע הטמפ' ( 6.12 מ"צ )במפלס 850 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 1500 מטר) הייתה הטמפ' ה - 17 (בצפון הארץ) הנמוכה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה נמוך ב – ( 1.76 מ"צ ) מתחת לממוצע הרב חודשי.

ממוצע הטמפ' ( 14.71 מ"צ )בגובה 2 מטר מעל הקרקע הייתה הטמפ' ה - 23 (בצפון הארץ) הנמוכה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה נמוך ב – ( 0.8 מ"צ ) מתחת לממוצע הרב חודשי.

ממוצע גובה מפלס 500 מ"ב ( 5648.9 מטר)היה הגובה ה - 36 (בצפון הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 2.83 מטר ) מעל לממוצע הרב חודשי.

ממוצע גובה מפלס 700 מ"ב ( 3067.68 מטר)היה הגובה ה - 20 (בצפון הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 12.68 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע גובה מפלס 850 מ"ב ( 1505.39 מטר)היה הגובה ה - 6 (בצפון הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 22.81 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע הלחץ הברומטרי בגובה פני הים ( 1017.72 מ"ב)היה הלחץ הברומטרי ה - 6 (בצפון הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הלחץ הברומטרי היה גבוה ב – ( 3.06 מ"ב ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע עובי השכבה בין מפלס 1000 מ"ב למפלס 500 מ"ב ( 5497.23 מטר)היה העובי ה - 20 (בצפון הארץ) הנמוך ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע העובי שכבה היה נמוך ב – ( 25.55 מטר ) מתחת לממוצע הרב חודשי.( מחושב ע"י גובה 500 מ"ב מינוס גובה 1000 מ"ב ).
 • הוסף תגובההוספת תגובה מהירה
 • סיכום חודש מרץ 2021 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב – 35 – 30 – (דרום הארץ). קוזוקרו אבי
 • 156
 • 156
סיכום חודש מרץ 2021 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב – 35 – 30 – (דרום הארץ).


הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש מרץ ביחס ל 73 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל במידה ניכרת, ב – 3.38 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כחם מהרגיל ניכרת ב - 3.23 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת ב – 4.64 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש מרץ הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת , ב – 4.92 מ"צ מעל הממוצע.

הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש מרץ ביחס ל 40 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל במידה ניכרת, ב – 3.13 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כחם מהרגיל במידה ניכרת, ב - 2.88 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת, ב – 4.36 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש מרץ הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת, ב – 4.67 מ"צ מעל הממוצע.

הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש מרץ ביחס ל 20 השנים האחרונות הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה מאוד, ב – 2.23 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כחם מהרגיל במידה רבה ב - 1.69 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת ב – 3.23 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש מרץ הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת, ב – 3.71 מ"צ מעל הממוצע.

הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש מרץ ביחס ל 10 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל במידה רבה, ב – 2.2 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כחם מהרגיל במידה רבה ב - 1.84 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת ב – 3.22 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש מרץ הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת, ב – 3.78 מ"צ מעל הממוצע.

להלן נתוני השיא לפי מפלסים ומשתנים ביחס ל 73 השנים האחרונות.

ממוצע הטמפ' ( 14.07- מ"צ )במפלס 500 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 5500 מטר) הייתה הטמפ' ה - (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 4.92 מ"צ ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע הטמפ' ( 3.03- מ"צ )במפלס 700 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 3000 מטר) הייתה הטמפ' ה - 2 (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 4.64 מ"צ ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע הטמפ' ( 11.13 מ"צ )במפלס 850 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 1500 מטר) הייתה הטמפ' ה - 6 (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 3.23 מ"צ ) מעל לממוצע הרב חודשי.

ממוצע הטמפ' ( 18.91 מ"צ )בגובה 2 מטר מעל הקרקע הייתה הטמפ' ה - (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 3.38 מ"צ ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע גובה מפלס 500 מ"ב ( 5736.87 מטר)היה הגובה ה - 2 (בדרום הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 90.23 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע גובה מפלס 700 מ"ב ( 3097.81 מטר)היה הגובה ה - 4 (בדרום הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 42.52 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע גובה מפלס 850 מ"ב ( 1502.52 מטר)היה הגובה ה -7 (בדרום הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 19.8 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע הלחץ הברומטרי בגובה פני הים ( 1015.6 מ"ב)היה הלחץ הברומטרי ה - 20 (בדרום הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הלחץ הברומטרי היה גבוה ב – ( 0.93 מ"ב ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע עובי השכבה בין מפלס 1000 מ"ב למפלס 500 מ"ב ( 5606.75 מטר)היה העובי ה - 2 (בדרום הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע העובי שכבה היה גבוה ב – ( 83.44 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.( מחושב ע"י גובה 500 מ"ב מינוס גובה 1000 מ"ב ).
 • הוסף תגובההוספת תגובה מהירה
 • תודה אבי. מתנאל
 • 35
 • מיקום: כוכב השחר
 • גובה: 600 מטר
 • 35
מחכה לסיכום מרץ של השמ"ט שמשום מה מתמהמה.
כנראה בגלל החג.
 • הוסף תגובההוספת תגובה מהירה


מקרא סימנים
 • הוספת תגובה
 • הודעה חדשה
 • הודעה עם תוכן
 • o הודעה ללא תוכן
 • אות משקיען משקיען
 • אות מדווח מאתר סקי מדווח מאתר סקי
 • אות מדווח מלב ים מדווח מלב ים

ברוכים הבאים לפורום מזג האוויר המוביל בישראל. נא למלא פרטים מדוייקים ככל הניתן, שימוש לא הולם במערכת יוביל לחסימת המשתמש. תהנו:)

יש לכם שאלה הקשורה למזג האוויר? יורד ברד כבד בירושלים ואתם רוצים לחלוק את החוויה עם אחרים?
זה המקום לעשות זאת. המערכת הראשונה מסוגה לדיווחי מזג אוויר חברתיים!