אזהרה חמורה על שלג בהרי המרכז. מעל גובה 700 מטרים הערמות נמוכה מ-5 ס"מ. מעל גובה 800 מטרים הערמות של 10 עד 20 ס"מ.
עקבו אחרינו |

סיכום חודש אפריל 2021 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב – 35 – 30 – (דרום הארץ). • סיכום חודש אפריל 2021 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב – 35 – 32.5 – (צפון הארץ). קוזוקרו אבי
 • 113
 • 113
סיכום חודש אפריל 2021 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב – 35 – 32.5 – (צפון הארץ).


הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש אפריל ביחס ל 73 השנים האחרונות הסתיים כ – חם מהרגיל, ב – 1.03 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש אפריל הסתיים כחם מהרגיל במידה רבה מאוד ב - 2.5 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש אפריל הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה ב – 2.38 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש אפריל הסתיים כ – חם מהרגיל, ב – 1.38 מ"צ מעל לממוצע.

הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש אפריל ביחס ל 40 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל, ב – 0.73 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש אפריל הסתיים כ - חם מהרגיל במידה רבה ב - 2.01 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש אפריל הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה ב – 2.13 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש אפריל הסתיים כ – חם מהרגיל, ב – 1.20 מ"צ מעל לממוצע.

הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש אפריל ביחס ל 20 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל, ב – 0.69 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש אפריל הסתיים כ חם מהרגיל ב - 1.93 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש אפריל הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה מאוד ב – 2.02 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש אפריל הסתיים כ – חם מהרגיל, ב – 0.99 מ"צ מעל לממוצע.

הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש אפריל ביחס ל 10 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל, ב – 0.62 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש אפריל הסתיים כ חם מהרגיל במידה רבה ב - 1.94 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש אפריל הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה ב – 2.24 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש אפריל הסתיים כ – חם מהרגיל, ב – 1.13 מ"צ מעל לממוצע.

להלן נתוני השיא לפי מפלסים ומשתנים ביחס ל 73 השנים האחרונות:

ממוצע הטמפ' ( 14.98- מ"צ )במפלס 500 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 5500 מטר) הייתה הטמפ' ה - 4 (בצפון הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 1.38 מ"צ ) מעל לממוצע הרב חודשי.

ממוצע הטמפ' ( 4.22 מ"צ )במפלס 700 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 3000 מטר) הייתה הטמפ' ה - 4 (בצפון הארץ) הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 2.38 מ"צ ) מעל לממוצע הרב חודשי.

ממוצע הטמפ' ( 14.62 מ"צ )במפלס 850 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 1500 מטר) הייתה הטמפ' ה - 6 (בצפון הארץ) הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 2.5 מ"צ ) מעל לממוצע הרב חודשי.

ממוצע הטמפ' ( 20.04 מ"צ )בגובה 2 מטר מעל הקרקע הייתה הטמפ' ה - 15 (בצפון הארץ) הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 1.03 מ"צ ) מעל לממוצע הרב חודשי.

ממוצע גובה מפלס 500 מ"ב ( 5762.21 מטר)היה הגובה ה - 1 (בצפון הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 59.64 מטר ) מעל לממוצע הרב חודשי.

ממוצע גובה מפלס 700 מ"ב ( 3123.75 מטר)היה הגובה ה - 2 (בצפון הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 43.31 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע גובה מפלס 850 מ"ב ( 1514.72 מטר)היה הגובה ה - 1 (בצפון הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 29.39 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע הלחץ הברומטרי בגובה פני הים ( 1015.47 מ"ב)היה הלחץ הברומטרי ה - 4 (בצפון הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הלחץ הברומטרי היה גבוה ב – ( 2.63 מ"ב ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע עובי השכבה בין מפלס 1000 מ"ב למפלס 500 מ"ב ( 5630.7 מטר)היה העובי ה - 6 (בצפון הארץ) הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע העובי שכבה היה גבוה ב – ( 37.58 מטר ) מעל לממוצע הרב חודשי.( מחושב ע"י גובה 500 מ"ב מינוס גובה 1000 מ"ב ).
 • הוסף תגובההוספת תגובה מהירה
 • סיכום חודש אפריל 2021 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב – 35 – 30 – (דרום הארץ). קוזוקרו אבי
 • 42
 • 42
סיכום חודש אפריל 2021 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב – 35 – 30 – (דרום הארץ).


הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש אפריל ביחס ל 73 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל במידה ניכרת, ב – 3.96 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש אפריל הסתיים כחם מהרגיל במידה ניכרת ב - 4.42 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש אפריל הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת ב – 4.12 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש אפריל הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת , ב – 2.91 מ"צ מעל הממוצע.

הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש אפריל ביחס ל 40 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל במידה ניכרת, ב – 3.63 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש אפריל הסתיים כחם מהרגיל במידה ניכרת, ב - 3.91 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש אפריל הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת, ב – 3.85 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש אפריל הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה מאוד, ב – 2.71 מ"צ מעל הממוצע.

הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש אפריל ביחס ל 20 השנים האחרונות הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת, ב – 3.52 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש אפריל הסתיים כחם מהרגיל במידה ניכרת ב - 3.77 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש אפריל הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת ב – 3.68 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש אפריל הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה, ב – 2.45 מ"צ מעל הממוצע.

הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש אפריל ביחס ל 10 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל ניכרת, ב – 3.32 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש אפריל הסתיים כחם מהרגיל במידה ניכרת ב - 3.69 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש אפריל הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת ב – 3.79 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש אפריל הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה, ב – 2.5 מ"צ מעל הממוצע.

להלן נתוני השיא לפי מפלסים ומשתנים ביחס ל 73 השנים האחרונות.

ממוצע הטמפ' ( 13.42- מ"צ )במפלס 500 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 5500 מטר) הייתה הטמפ' ה -1 (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 2.91 מ"צ ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע הטמפ' ( 5.99 מ"צ )במפלס 700 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 3000 מטר) הייתה הטמפ' ה - 1 (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 4.12 מ"צ ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע הטמפ' ( 16.57 מ"צ )במפלס 850 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 1500 מטר) הייתה הטמפ' ה - 2 (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 4.42 מ"צ ) מעל לממוצע הרב חודשי.

ממוצע הטמפ' ( 23.01 מ"צ )בגובה 2 מטר מעל הקרקע הייתה הטמפ' ה – 1 (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 3.96 מ"צ ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע גובה מפלס 500 מ"ב ( 5793.57 מטר)היה הגובה ה - 1 (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 90.45 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע גובה מפלס 700 מ"ב ( 3138.93 מטר)היה הגובה ה - 1 (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 58.22 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע גובה מפלס 850 מ"ב ( 1518.98 מטר)היה הגובה ה -1 (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 33.54 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע הלחץ הברומטרי בגובה פני הים ( 1014.78 מ"ב)היה הלחץ הברומטרי ה - 6 (בדרום הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הלחץ הברומטרי היה גבוה ב – ( 1.94 מ"ב ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע עובי השכבה בין מפלס 1000 מ"ב למפלס 500 מ"ב ( 5667.43 מטר)היה העובי ה - 1 (בדרום הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע העובי שכבה היה גבוה ב – ( 73.73 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.( מחושב ע"י גובה 500 מ"ב מינוס גובה 1000 מ"ב ).
 • הוסף תגובההוספת תגובה מהירה


מקרא סימנים
 • הוספת תגובה
 • הודעה חדשה
 • הודעה עם תוכן
 • o הודעה ללא תוכן
 • אות משקיען משקיען
 • אות מדווח מאתר סקי מדווח מאתר סקי
 • אות מדווח מלב ים מדווח מלב ים

ברוכים הבאים לפורום מזג האוויר המוביל בישראל. נא למלא פרטים מדוייקים ככל הניתן, שימוש לא הולם במערכת יוביל לחסימת המשתמש. תהנו:)

יש לכם שאלה הקשורה למזג האוויר? יורד ברד כבד בירושלים ואתם רוצים לחלוק את החוויה עם אחרים?
זה המקום לעשות זאת. המערכת הראשונה מסוגה לדיווחי מזג אוויר חברתיים!