אזהרה חמורה על שלג בהרי המרכז. מעל גובה 700 מטרים הערמות נמוכה מ-5 ס"מ. מעל גובה 800 מטרים הערמות של 10 עד 20 ס"מ.
עקבו אחרינו |

סיכום חודש מאי 2021 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב – 35 – 30 – (דרום הארץ). • סיכום חודש מאי 2021 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב – 35 – 32.5 – (צפון הארץ). קוזוקרו אבי
 • 169
 • 169
סיכום חודש מאי 2021 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב – 35 – 32.5 – (צפון הארץ).


הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש מאי ביחס ל 73 השנים האחרונות הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה, ב – 2.21 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש מאי הסתיים כחם מהרגיל במידה ניכרת ב - 4.11 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש מאי הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת ב – 3.86 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש מאי הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה מאוד, ב – 2.89 מ"צ מעל לממוצע.

הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש מאי ביחס ל 40 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל, ב – 1.92 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש מאי הסתיים כ - חם מהרגיל ניכרת ב - 3.69 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש מאי הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת ב – 3.64 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש מאי הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה, ב – 2.69 מ"צ מעל לממוצע.

הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש מאי ביחס ל 20 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל, ב – 1.68 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש מאי הסתיים כ חם מהרגיל במידה ניכרת ב - 3.47 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש מאי הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת ב – 3.43 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש מאי הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה, ב – 2.44 מ"צ מעל לממוצע.

הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש מאי ביחס ל 10 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל, ב – 1.22 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש מאי הסתיים כ חם מהרגיל במידה ניכרת ב - 3.20 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש מאי הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת ב – 3.34 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש מאי הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה, ב – 2.23 מ"צ מעל לממוצע.

להלן נתוני השיא לפי מפלסים ומשתנים ביחס ל 73 השנים האחרונות:

ממוצע הטמפ' ( 10.19- מ"צ )במפלס 500 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 5500 מטר) הייתה הטמפ' ה - 2 (בצפון הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 2.89 מ"צ ) מעל לממוצע הרב חודשי.

ממוצע הטמפ' ( 9.21 מ"צ )במפלס 700 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 3000 מטר) הייתה הטמפ' ה - 1 (בצפון הארץ) הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 3.86 מ"צ ) מעל לממוצע הרב חודשי.

ממוצע הטמפ' ( 14.62 מ"צ )במפלס 850 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 1500 מטר) הייתה הטמפ' ה - 1 (בצפון הארץ) הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 4.11 מ"צ ) מעל לממוצע הרב חודשי.

ממוצע הטמפ' ( 24.77 מ"צ )בגובה 2 מטר מעל הקרקע הייתה הטמפ' ה - 3 (בצפון הארץ) הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 2.21 מ"צ ) מעל לממוצע הרב חודשי.

ממוצע גובה מפלס 500 מ"ב ( 5835.77 מטר)היה הגובה ה - 1 (בצפון הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 68.76 מטר ) מעל לממוצע הרב חודשי.

ממוצע גובה מפלס 700 מ"ב ( 3146.64 מטר)היה הגובה ה - 2 (בצפון הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 35.04 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע גובה מפלס 850 מ"ב ( 1506.9 מטר)היה הגובה ה - 10 (בצפון הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 12.45 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע הלחץ הברומטרי בגובה פני הים ( 1011.55 מ"ב)היה הלחץ הברומטרי ה - 29 (בצפון הארץ)הנמוך ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הלחץ הברומטרי היה נמוך ב – ( 0.24 מ"ב ) מתחת לממוצע הרב חודשי.

ממוצע עובי השכבה בין מפלס 1000 מ"ב למפלס 500 מ"ב ( 5735.89 מטר)היה העובי ה - 1 (בצפון הארץ) הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע העובי שכבה היה גבוה ב – ( 69.33 מטר ) מעל לממוצע הרב חודשי.( מחושב ע"י גובה 500 מ"ב מינוס גובה 1000 מ"ב ).
 • הוסף תגובההוספת תגובה מהירה
 • סיכום חודש מאי 2021 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב – 35 – 30 – (דרום הארץ). קוזוקרו אבי
 • 60
 • 60
סיכום חודש מאי 2021 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב – 35 – 30 – (דרום הארץ).


הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש מאי ביחס ל 73 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל במידה ניכרת , ב – 5.3 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש מאי הסתיים כחם מהרגיל במידה ניכרת ב - 5.78 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש מאי הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת ב – 5.05 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש מאי הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת , ב – 3.35 מ"צ מעל הממוצע.

הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש מאי ביחס ל 40 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל במידה ניכרת, ב – 4.98 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש מאי הסתיים כחם מהרגיל במידה ניכרת, ב - 5.34 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש מאי הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת, ב – 4.8 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש מאי הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת, ב – 3.15 מ"צ מעל הממוצע.

הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש מאי ביחס ל 20 השנים האחרונות הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת, ב – 4.65 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש מאי הסתיים כחם מהרגיל במידה ניכרת ב - 5.06 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש מאי הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת ב – 4.55 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש מאי הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה מאוד, ב – 2.87 מ"צ מעל הממוצע.

הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש מאי ביחס ל 10 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל ניכרת, ב – 4.05 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש מאי הסתיים כחם מהרגיל במידה ניכרת ב - 4.68 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש מאי הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת ב – 4.37 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש מאי הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה מאוד, ב – 2.61 מ"צ מעל הממוצע.

להלן נתוני השיא לפי מפלסים ומשתנים ביחס ל 73 השנים האחרונות.

ממוצע הטמפ' ( 9.71- מ"צ )במפלס 500 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 5500 מטר) הייתה הטמפ' ה -2 (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 3.35 מ"צ ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע הטמפ' ( 10.42 מ"צ )במפלס 700 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 3000 מטר) הייתה הטמפ' ה - 1 (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 5.05 מ"צ ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע הטמפ' ( 22 מ"צ )במפלס 850 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 1500 מטר) הייתה הטמפ' ה - 1 (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 5.78 מ"צ ) מעל לממוצע הרב חודשי.

ממוצע הטמפ' ( 27.9 מ"צ )בגובה 2 מטר מעל הקרקע הייתה הטמפ' ה – 1 (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 5.3 מ"צ ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע גובה מפלס 500 מ"ב ( 5857.85 מטר)היה הגובה ה - 1 (בדרום הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 90.43 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע גובה מפלס 700 מ"ב ( 3161.77 מטר)היה הגובה ה - 1 (בדרום הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 49.94 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע גובה מפלס 850 מ"ב ( 1513.43 מטר)היה הגובה ה -5 (בדרום הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 18.9 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.

ממוצע הלחץ הברומטרי בגובה פני הים ( 1011.28 מ"ב)היה הלחץ הברומטרי ה - 20 (בדרום הארץ)הנמוך ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הלחץ הברומטרי היה נמוך ב – ( 0.51 מ"ב ) מתחת לממוצע הרב חודשי.

ממוצע עובי השכבה בין מפלס 1000 מ"ב למפלס 500 מ"ב ( 5759.08 מטר)היה העובי ה - 1 (בדרום הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע העובי שכבה היה גבוה ב – ( 92.06 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.( מחושב ע"י גובה 500 מ"ב מינוס גובה 1000 מ"ב ).
 • הוסף תגובההוספת תגובה מהירה
 • בטוח שמדובר במאי האחרון? אופיר פרנקו
 • 54
 • מיקום: כרמיאל
 • 54
הוא הרגיש לי ממוצע - מעט חם הממוצע
 • הוסף תגובההוספת תגובה מהירה
 • בטח בטוח, חודש מאי היה חם מהרגיל במידה רבה והוא אחד מחודשי קוזוקרו אבי
 • 58
 • 58
מאי החמים ביותר ב 70 השנים האחרונות:

להלן קישור לסיכום השמ"ט לחודש מאי.

https://ims.gov.il/sites/default/files/2021-06/may...
 • הוסף תגובההוספת תגובה מהירה
 • אחרי מה שעברנו בחודשי מאי האחרונים? אופיר פרנקו
 • 58
 • מיקום: כרמיאל
 • 58
ימים על גבי ימים של שרבים קיצוניים שוברי שיאים, במאי האחרון בקושי היו שרבים....
 • הוסף תגובההוספת תגובה מהירה
 • נכון מאוד מוזר בחודש מאי אצלי לפחות יש מרפסת לכיוון צפון אדיר אלעד
 • 39
 • מיקום: ראשון לציון
 • 39
הדלקנו מזגן אולי 3 פעמים הרגיש לי מאי פחות מהממוצע
 • הוסף תגובההוספת תגובה מהירה


מקרא סימנים
 • הוספת תגובה
 • הודעה חדשה
 • הודעה עם תוכן
 • o הודעה ללא תוכן
 • אות משקיען משקיען
 • אות מדווח מאתר סקי מדווח מאתר סקי
 • אות מדווח מלב ים מדווח מלב ים

ברוכים הבאים לפורום מזג האוויר המוביל בישראל. נא למלא פרטים מדוייקים ככל הניתן, שימוש לא הולם במערכת יוביל לחסימת המשתמש. תהנו:)

יש לכם שאלה הקשורה למזג האוויר? יורד ברד כבד בירושלים ואתם רוצים לחלוק את החוויה עם אחרים?
זה המקום לעשות זאת. המערכת הראשונה מסוגה לדיווחי מזג אוויר חברתיים!