עקבו אחרינו |

תחזית מזג האוויר בבאר שבע


14°
כרגע
לחות יחסית: 88%
לחץ אוויר: 985.6 מ"ב
גשם: 0 מ"מ בעשר דקות
עדכון:
מקורות:
מעונן חלקית עם גשם מקומי
18 - 12
מעונן חלקית עם גשם מקומי
מעונן חלקית עם גשם מקומי
16 - 9
מעונן חלקית עם גשם מקומי
מעונן חלקית עם גשם מקומי
16 - 10
מעונן חלקית עם גשם מקומי
גשם
15 - 12
גשם
מעונן חלקית עם גשם מקומי
18 - 12
מעונן חלקית עם גשם מקומי
נאה
18 - 12
נאה
גשם מקומי
15 - 11
גשם מקומי
גשם
15 - 11
גשם
נאה
18 - 10
נאה
נאה
19 - 12
נאה

מזג אוויר שעתי בבאר שבע

תחזית שעתית ליום שישי 06/12
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 18 קמ"ש
נקודת הטל: 12.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1019 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.1 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
12
100%
0.2 מ"מ 10 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 16 קמ"ש
נקודת הטל: 12.0
גובה בסיס ענן: 0.8 ק"מ
לחץ אוויר: 1020 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.3 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
13
94%
0.6 מ"מ 7 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 27 קמ"ש
נקודת הטל: 10.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1019 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.5 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
17
64%
0.8 מ"מ 15 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 40 קמ"ש
נקודת הטל: 4.4
גובה בסיס ענן: 1.9 ק"מ
לחץ אוויר: 1018 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.2 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
18
41%
0.3 מ"מ 23 קמ"ש
18:00
מופע הירח:
משב רוח: 40 קמ"ש
נקודת הטל: 8.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1019 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
15
63%
0.0 מ"מ 13 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 21 קמ"ש
נקודת הטל: 9.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1020 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
13
77%
0.0 מ"מ 7 קמ"ש
תחזית שעתית ליום שבת 07/12
00:00
מופע הירח:
משב רוח: 10 קמ"ש
נקודת הטל: 9.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1020 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
11
86%
0.0 מ"מ 2 קמ"ש
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 6 קמ"ש
נקודת הטל: 8.3
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1020 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
11
86%
0.0 מ"מ 1 קמ"ש
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 6 קמ"ש
נקודת הטל: 7.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1019 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
9
87%
0.0 מ"מ 3 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 8 קמ"ש
נקודת הטל: 8.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1021 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
11
82%
0.0 מ"מ 3 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 25 קמ"ש
נקודת הטל: 8.9
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1020 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.1 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
15
67%
0.2 מ"מ 13 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 29 קמ"ש
נקודת הטל: 8.0
גובה בסיס ענן: 1.7 ק"מ
לחץ אוויר: 1018 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.1 מ"מ
בדרך כלל מעונן
16
59%
0.1 מ"מ 15 קמ"ש
18:00
מופע הירח:
משב רוח: 27 קמ"ש
נקודת הטל: 9.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1019 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.2 מ"מ
בדרך כלל מעונן
14
71%
0.1 מ"מ 10 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 16 קמ"ש
נקודת הטל: 10.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1019 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
13
84%
0.1 מ"מ 2 קמ"ש
תחזית שעתית ליום ראשון 08/12
00:00
מופע הירח:
משב רוח: 9 קמ"ש
נקודת הטל: 9.9
גובה בסיס ענן: 0.9 ק"מ
לחץ אוויר: 1020 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
11
93%
0.0 מ"מ 4 קמ"ש
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 11 קמ"ש
נקודת הטל: 8.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1019 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
10
91%
0.0 מ"מ 6 קמ"ש
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 10 קמ"ש
נקודת הטל: 8.0
גובה בסיס ענן: 1.2 ק"מ
לחץ אוויר: 1018 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן
10
88%
0.0 מ"מ 6 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 16 קמ"ש
נקודת הטל: 8.0
גובה בסיס ענן: 1 ק"מ
לחץ אוויר: 1019 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן
12
77%
0.1 מ"מ 9 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 27 קמ"ש
נקודת הטל: 8.0
גובה בסיס ענן: 1.2 ק"מ
לחץ אוויר: 1018 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
14
68%
0.4 מ"מ 17 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 34 קמ"ש
נקודת הטל: 9.0
גובה בסיס ענן: 1.1 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.1 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
16
64%
0.2 מ"מ 18 קמ"ש
18:00
מופע הירח:
משב רוח: 31 קמ"ש
נקודת הטל: 10.6
גובה בסיס ענן: 1.3 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.2 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
14
80%
0.5 מ"מ 9 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 15 קמ"ש
נקודת הטל: 10.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
13
82%
0.2 מ"מ 9 קמ"ש
תחזית שעתית ליום שני 09/12
00:00
מופע הירח:
משב רוח: 31 קמ"ש
נקודת הטל: 10.0
גובה בסיס ענן: 1.1 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.3 מ"מ
גשם
12
85%
0.9 מ"מ 12 קמ"ש
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 29 קמ"ש
נקודת הטל: 11.0
גובה בסיס ענן: 0.5 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 1.6 מ"מ
גשם
12
91%
2.6 מ"מ 14 קמ"ש
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 25 קמ"ש
נקודת הטל: 11.9
גובה בסיס ענן: 0.1 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 3.0 מ"מ
גשם
12
100%
4.5 מ"מ 16 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 28 קמ"ש
נקודת הטל: 12.0
גובה בסיס ענן: 0.2 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 1.0 מ"מ
גשם
13
94%
2.3 מ"מ 18 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 39 קמ"ש
נקודת הטל: 12.7
גובה בסיס ענן: 0.3 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.4 מ"מ
גשם
15
86%
0.9 מ"מ 23 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 40 קמ"ש
נקודת הטל: 13.0
גובה בסיס ענן: 0.2 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.5 מ"מ
גשם
14
92%
1.0 מ"מ 19 קמ"ש
18:00
מופע הירח:
משב רוח: 36 קמ"ש
נקודת הטל: 12.0
גובה בסיס ענן: 0.6 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.9 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
14
88%
1.0 מ"מ 11 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 25 קמ"ש
נקודת הטל: 12.0
גובה בסיס ענן: 0.2 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.3 מ"מ
גשם
13
94%
0.4 מ"מ 10 קמ"ש
תחזית שעתית ליום שלישי 10/12
00:00
מופע הירח:
משב רוח: 24 קמ"ש
נקודת הטל: 12.0
גובה בסיס ענן: 0.1 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.9 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
13
96%
0.8 מ"מ 9 קמ"ש
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 20 קמ"ש
נקודת הטל: 11.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.1 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
12
94%
1.1 מ"מ 8 קמ"ש
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 16 קמ"ש
נקודת הטל: 11.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.4 מ"מ
בדרך כלל מעונן
12
94%
0.0 מ"מ 8 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 16 קמ"ש
נקודת הטל: 11.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1018 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
13
88%
0.0 מ"מ 8 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 19 קמ"ש
נקודת הטל: 11.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
17
70%
0.7 מ"מ 8 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 19 קמ"ש
נקודת הטל: 10.0
גובה בסיס ענן: 1.2 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.1 מ"מ
בדרך כלל מעונן
18
60%
0.1 מ"מ 7 קמ"ש
18:00
מופע הירח:
משב רוח: 16 קמ"ש
נקודת הטל: 11.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
15
76%
0.0 מ"מ 3 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 13 קמ"ש
נקודת הטל: 10.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
12
87%
0.0 מ"מ 9 קמ"ש
תחזית שעתית ליום רביעי 11/12
00:00
מופע הירח:
משב רוח: 24 קמ"ש
נקודת הטל: 10.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
12
87%
0.0 מ"מ 15 קמ"ש
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 29 קמ"ש
נקודת הטל: 8.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
12
77%
0.0 מ"מ 18 קמ"ש
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 33 קמ"ש
נקודת הטל: 8.3
גובה בסיס ענן: 9 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
12
78%
0.0 מ"מ 21 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 36 קמ"ש
נקודת הטל: 9.3
גובה בסיס ענן: 8.3 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.1 מ"מ
נאה
14
73%
0.0 מ"מ 22 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 37 קמ"ש
נקודת הטל: 9.4
גובה בסיס ענן: 7 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
18
57%
0.1 מ"מ 20 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 35 קמ"ש
נקודת הטל: 10.0
גובה בסיס ענן: 6.5 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.2 מ"מ
נאה
18
60%
0.1 מ"מ 15 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 25 קמ"ש
נקודת הטל: 9.3
גובה בסיס ענן: 6.7 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
14
73%
0.0 מ"מ 11 קמ"ש
תחזית שעתית ליום חמישי 12/12
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 32 קמ"ש
נקודת הטל: 6.4
גובה בסיס ענן: 5.4 ק"מ
לחץ אוויר: 1008 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן
15
58%
0.0 מ"מ 20 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 33 קמ"ש
נקודת הטל: 9.0
גובה בסיס ענן: 5.2 ק"מ
לחץ אוויר: 1009 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.1 מ"מ
גשם
13
76%
0.2 מ"מ 11 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 43 קמ"ש
נקודת הטל: 10.2
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1009 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 2.9 מ"מ
גשם מקומי
14
76%
3.2 מ"מ 22 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 41 קמ"ש
נקודת הטל: 9.0
גובה בסיס ענן: 1.9 ק"מ
לחץ אוויר: 1012 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.1 מ"מ
בדרך כלל מעונן
11
88%
0.1 מ"מ 2 קמ"ש
תחזית שעתית ליום שישי 13/12
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 40 קמ"ש
נקודת הטל: 7.7
גובה בסיס ענן: 0.6 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 1.0 מ"מ
גשם
11
80%
1.6 מ"מ 21 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 34 קמ"ש
נקודת הטל: 7.0
גובה בסיס ענן: 0.6 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.2 מ"מ
גשם
11
77%
1.1 מ"מ 14 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 28 קמ"ש
נקודת הטל: 10.0
גובה בסיס ענן: 0.7 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן
15
73%
0.0 מ"מ 12 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 21 קמ"ש
נקודת הטל: 9.6
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1018 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.1 מ"מ
מעונן חלקית
11
91%
0.0 מ"מ 7 קמ"ש
תחזית שעתית ליום שבת 14/12
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 19 קמ"ש
נקודת הטל: 8.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1018 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
10
88%
0.1 מ"מ 11 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 21 קמ"ש
נקודת הטל: 9.0
גובה בסיס ענן: 11.4 ק"מ
לחץ אוויר: 1019 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.3 מ"מ
נאה
12
84%
0.0 מ"מ 13 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 23 קמ"ש
נקודת הטל: 9.0
גובה בסיס ענן: 11.5 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
18
56%
0.1 מ"מ 10 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 20 קמ"ש
נקודת הטל: 9.3
גובה בסיס ענן: 7.8 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
12
83%
0.0 מ"מ 10 קמ"ש
תחזית שעתית ליום ראשון 15/12
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 29 קמ"ש
נקודת הטל: 8.9
גובה בסיס ענן: 7.8 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
12
81%
0.0 מ"מ 18 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 34 קמ"ש
נקודת הטל: 8.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.1 מ"מ
נאה
14
70%
0.0 מ"מ 20 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 39 קמ"ש
נקודת הטל: 8.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
19
51%
0.0 מ"מ 15 קמ"ש

עדכון אחרון לתחזית: