עקבו אחרינו |

תחזית מזג האוויר בכפר סבא


19.4°

כעת
רוח: 0.0 קמ"ש (משב: 0.0 קמ"ש)
כיוון: דרום מערבי
לחות יחסית: 36%
נקודת הטל:
4
לחץ אוויר: 1012.2 מ"ב
קרינת שמש: W/m2 0
UV: 0.0
נאה
31 - 21
נאה
נאה
31 - 22
נאה
מעונן חלקית
31 - 22
מעונן חלקית
גשם מקומי
27 - 17
גשם מקומי
גשם מקומי
23 - 17
גשם מקומי
נאה
25 - 17
נאה
נאה
24 - 16
נאה
נאה
24 - 15
נאה
נאה
23 - 13
נאה
נאה
23 - 8
נאה

מזג אוויר שעתי בכפר סבא

תחזית שעתית ליום שלישי 12/11
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 28 קמ"ש
נקודת הטל: -4.8
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
22
17%
0.0 מ"מ 14 קמ"ש
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 29 קמ"ש
נקודת הטל: 1.2
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
21
27%
0.0 מ"מ 12 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 25 קמ"ש
נקודת הטל: 5.5
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
25
28%
0.0 מ"מ 11 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 28 קמ"ש
נקודת הטל: 6.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
30
22%
0.0 מ"מ 10 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 31 קמ"ש
נקודת הטל: 4.3
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
31
18%
0.0 מ"מ 12 קמ"ש
18:00
מופע הירח:
משב רוח: 33 קמ"ש
נקודת הטל: 5.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
25
27%
0.0 מ"מ 10 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 22 קמ"ש
נקודת הטל: 4.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
23
30%
0.0 מ"מ 11 קמ"ש
תחזית שעתית ליום רביעי 13/11
00:00
מופע הירח:
משב רוח: 24 קמ"ש
נקודת הטל: 7.5
גובה בסיס ענן: 8.9 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
22
39%
0.0 מ"מ 12 קמ"ש
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 28 קמ"ש
נקודת הטל: 9.3
גובה בסיס ענן: 8.7 ק"מ
לחץ אוויר: 1012 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
22
44%
0.0 מ"מ 14 קמ"ש
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 32 קמ"ש
נקודת הטל: 11.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1012 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
22
50%
0.0 מ"מ 17 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 35 קמ"ש
נקודת הטל: 12.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1012 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
25
44%
0.0 מ"מ 18 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 46 קמ"ש
נקודת הטל: 10.8
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1011 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
30
31%
0.0 מ"מ 18 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 40 קמ"ש
נקודת הטל: 9.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1010 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
31
25%
0.0 מ"מ 5 קמ"ש
18:00
מופע הירח:
משב רוח: 23 קמ"ש
נקודת הטל: 11.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1010 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
27
37%
0.0 מ"מ 10 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 28 קמ"ש
נקודת הטל: 11.8
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1011 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
24
46%
0.0 מ"מ 16 קמ"ש
תחזית שעתית ליום חמישי 14/11
00:00
מופע הירח:
משב רוח: 31 קמ"ש
נקודת הטל: 11.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1012 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
24
44%
0.0 מ"מ 15 קמ"ש
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 30 קמ"ש
נקודת הטל: 11.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1011 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
23
47%
0.0 מ"מ 13 קמ"ש
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 24 קמ"ש
נקודת הטל: 11.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1010 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
22
50%
0.0 מ"מ 11 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 26 קמ"ש
נקודת הטל: 11.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1012 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
26
39%
0.0 מ"מ 10 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 26 קמ"ש
נקודת הטל: 10.3
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1011 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
31
29%
0.0 מ"מ 8 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 28 קמ"ש
נקודת הטל: 12.6
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1011 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
29
36%
0.0 מ"מ 8 קמ"ש
18:00
מופע הירח:
משב רוח: 21 קמ"ש
נקודת הטל: 16.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1012 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
24
62%
0.0 מ"מ 4 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 16 קמ"ש
נקודת הטל: 10.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1012 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
22
46%
0.0 מ"מ 9 קמ"ש
תחזית שעתית ליום שישי 15/11
00:00
מופע הירח:
משב רוח: 16 קמ"ש
נקודת הטל: 12.5
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
22
54%
0.0 מ"מ 5 קמ"ש
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 12 קמ"ש
נקודת הטל: 11.3
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
20
57%
0.0 מ"מ 6 קמ"ש
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 14 קמ"ש
נקודת הטל: 11.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
19
60%
0.0 מ"מ 8 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 22 קמ"ש
נקודת הטל: 13.2
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
23
54%
0.0 מ"מ 8 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 25 קמ"ש
נקודת הטל: 17.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.1 מ"מ
גשם מקומי
27
54%
0.1 מ"מ 7 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 29 קמ"ש
נקודת הטל: 18.0
גובה בסיס ענן: 1 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 1.5 מ"מ
גשם מקומי
23
73%
1.6 מ"מ 12 קמ"ש
18:00
מופע הירח:
משב רוח: 29 קמ"ש
נקודת הטל: 17.0
גובה בסיס ענן: 0.3 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 4.2 מ"מ
גשם מקומי
19
88%
4.5 מ"מ 4 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 21 קמ"ש
נקודת הטל: 16.3
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1018 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.4 מ"מ
גשם מקומי
17
95%
0.4 מ"מ 8 קמ"ש
תחזית שעתית ליום שבת 16/11
00:00
מופע הירח:
משב רוח: 18 קמ"ש
נקודת הטל: 16.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
17
94%
0.4 מ"מ 5 קמ"ש
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 17 קמ"ש
נקודת הטל: 16.0
גובה בסיס ענן: 0.5 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
17
94%
0.0 מ"מ 5 קמ"ש
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 17 קמ"ש
נקודת הטל: 16.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 1.2 מ"מ
גשם מקומי
17
95%
1.5 מ"מ 9 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 19 קמ"ש
נקודת הטל: 15.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 1.2 מ"מ
גשם מקומי
18
82%
1.1 מ"מ 2 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 26 קמ"ש
נקודת הטל: 15.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
23
61%
0.0 מ"מ 7 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 31 קמ"ש
נקודת הטל: 15.7
גובה בסיס ענן: 7.9 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 1.9 מ"מ
גשם מקומי
22
67%
2.4 מ"מ 5 קמ"ש
18:00
מופע הירח:
משב רוח: 22 קמ"ש
נקודת הטל: 15.0
גובה בסיס ענן: 8.1 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.1 מ"מ
נאה
20
73%
0.0 מ"מ 5 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 13 קמ"ש
נקודת הטל: 14.8
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.2 מ"מ
מעונן חלקית
18
83%
0.0 מ"מ 7 קמ"ש
תחזית שעתית ליום ראשון 17/11
00:00
מופע הירח:
משב רוח: 13 קמ"ש
נקודת הטל: 13.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
17
78%
0.2 מ"מ 7 קמ"ש
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 16 קמ"ש
נקודת הטל: 12.8
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.1 מ"מ
מעונן חלקית
17
76%
0.0 מ"מ 9 קמ"ש
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 20 קמ"ש
נקודת הטל: 11.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
18
64%
0.0 מ"מ 10 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 25 קמ"ש
נקודת הטל: 9.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.1 מ"מ
נאה
21
46%
0.0 מ"מ 11 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 39 קמ"ש
נקודת הטל: 4.5
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
25
27%
0.1 מ"מ 17 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 39 קמ"ש
נקודת הטל: 4.9
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
25
27%
0.0 מ"מ 14 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 31 קמ"ש
נקודת הטל: 4.8
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
17
44%
0.0 מ"מ 10 קמ"ש
תחזית שעתית ליום שני 18/11
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 26 קמ"ש
נקודת הטל: 3.5
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
16
43%
0.0 מ"מ 14 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 28 קמ"ש
נקודת הטל: 4.3
גובה בסיס ענן: 9.4 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
19
37%
0.0 מ"מ 12 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 36 קמ"ש
נקודת הטל: 1.0
גובה בסיס ענן: 9 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
24
22%
0.0 מ"מ 14 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 32 קמ"ש
נקודת הטל: 3.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
16
42%
0.0 מ"מ 11 קמ"ש
תחזית שעתית ליום שלישי 19/11
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 21 קמ"ש
נקודת הטל: 3.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
15
46%
0.0 מ"מ 10 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 18 קמ"ש
נקודת הטל: 2.3
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1019 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.1 מ"מ
נאה
18
35%
0.0 מ"מ 7 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 24 קמ"ש
נקודת הטל: 1.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
24
23%
0.0 מ"מ 10 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 24 קמ"ש
נקודת הטל: 4.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1018 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
16
47%
0.0 מ"מ 11 קמ"ש
תחזית שעתית ליום רביעי 20/11
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 21 קמ"ש
נקודת הטל: 2.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1018 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.1 מ"מ
נאה
13
48%
0.0 מ"מ 9 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 18 קמ"ש
נקודת הטל: 3.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1018 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
17
40%
0.0 מ"מ 5 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 18 קמ"ש
נקודת הטל: 1.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.1 מ"מ
נאה
23
23%
0.0 מ"מ 6 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 20 קמ"ש
נקודת הטל: -0.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1019 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
13
39%
0.0 מ"מ 8 קמ"ש
תחזית שעתית ליום חמישי 21/11
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 17 קמ"ש
נקודת הטל: 0.2
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1018 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
8
59%
0.0 מ"מ 5 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 16 קמ"ש
נקודת הטל: -1.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1020 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
14
34%
0.0 מ"מ 5 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 19 קמ"ש
נקודת הטל: -1.8
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1018 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.1 מ"מ
נאה
23
19%
0.0 מ"מ 5 קמ"ש

עדכון אחרון לתחזית: