פרימיום 👑

מכ"ם גשם על מפת גוגל

error_outline
טמפרטורה
רוח
משב רוח
לחות
גשם ב-24 שעות
גשם בשעה האחרונה
גשם ב-3 ימים
גשם בשבוע האחרון
גשם מתחילת החודש
גשם עונתי
גשם ב-24 שעות
גשם בשעה האחרונה
גשם ב-3 ימים
גשם בשבוע האחרון
גשם מתחילת החודש
גשם עונתי
אחוז ממוצע משקעים שנתי
משקעים 78 שעות
משקעים 90 שעות
משקעים 48 שעות
משקעים 10 ימים
גשם ב
Weather2day
רענן נתונים
רענן נתונים
רענן נתונים
רענן נתונים
איכות האוויר
ספיקות נחלים
Ems Mekorot Projects
200
100
50
40
30
24
18
13
9
6
4
2
1.2
0.8
0.1
מ"מ
(שעה)
200
100
50
40
30
24
18
13
9
6
4
2
1.5
1.2
0.5
0.2
0.1
מ"מ
(שעה)
200
100
50
40
30
24
18
13
9
6
4
2
1.2
0.7
0.2
0.1
מ"מ
(שעה)
30
10
3
1
0.1
מ"מ
(שעה)
150
120
90
72
60
30
24
18
12
9
6
4.8
3
0.6
מ"מ
(שעה)
100
50
40
30
24
18
13
9
6
4
2
0.8
0.5
0.1
מ"מ
(שעה)
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
טמפ'
(°C)
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
טמפ'
(°C)
110
100
90
80
70
60
50
40
34
30
26
22
20
18
16
14
12
10
8
6
2
0
רוח
(קמ"ש)
99
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
לחות
(אחוז)
220
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
3
2
1
0.5
0.1
גשם
(מ"מ)
260
240
220
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
3
2
1
0.5
0.1
גשם
(מ"מ)
300
280
260
240
220
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
25
20
15
10
5
3
2
1
0.5
0.1
גשם
(מ"מ)
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
260
230
200
170
150
130
110
90
70
50
40
30
20
10
5
1
0.5
0.1
גשם
(מ"מ)
200
100
50
40
30
24
18
13
9
6
4
2
1.2
0.7
0.2
0.1
0
גשם
(מ"מ)
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
250
200
150
100
50
20
10
5
0
גשם
(מ"מ)
300
250
200
175
150
130
110
90
70
50
30
10
0
ממוצע
(אחוז)
קיצונית מאוד
קיצונית
גבוהה
בינונית
נמוכה
ללא
עוצמת זרימה
מסוכן
גרוע
לא בריא
בינוני
לא טוב
טוב
איכות האוויר
8.2
6.4
3.2
1.6
1.2
0.8
0.4
0.2
0.1
עומק אופטי של אבק
(550 nm)

צילום מסך

Weather2day
מתבצע צילום מסך
autorenew
play_arrow
navigate_next navigate_before
מכם הגשם בשילוב גוגל מפות (ניתן לבחור את סוג מפת GIS בצד). תמונת המכם מתעדכנת בכל 5 דקות. תצוגה משופרת ואיכותית ללא פשרות. ניתן להחליף גם למפות זיהום אוויר ופרמטרים נוספים בתפריט שעל גבי המפה. כל הזכויות שמורות.