תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד.

תנאי השימוש הבאים תקפים עבור כל הניגשים אל האתר weather2day.co.il (להלן- "האתר"), על שירותיו השונים, מבלי יוצאים מן הכלל. מעצם היותך משתמש באי-אילו מהשירותים המוצעים על-ידי האתר, הינך מצהיר על כך שאתה יודע, מבין ומסכים לכל תנאי השימוש ללא יוצא מן הכלל. במידה ואינך מסכים לאי-אילו מן הסעיפים המופיעים באתר, הינך מתבקש לעזוב את האתר מיידית מבלי לעשות בו שימוש כלשהו.תיאור תנאי השימוש:

בעלי האתר, מקימיו, וכותביו  (להלן: "ספקי השירות") מחזיקים בזכויות לערוך שינויים, להוסיף ו/או לגרוע מתכניו ושרותיו של האתר המוצעים הן בחינם והן בתשלום. שינויים בתוכנו של האתר עשויים להופיע ללא הודעה מוקדמת.


חלק מהתכנים באתר נכתבו ונשלחו על-ידי גולשי האתר. המידע המופיע בתכנים הללו היינו מייצג את דעתו האישית של הגולש ואינו בהכרח עולה בקנה אחד עם דעתם של ספקי השירות. לכן, יש להתייחס אליו בערבון מוגבל.


כל המידע הנמצא באתר, על גווניו השונים, מוצע לגולשים בהתנדבות. קריאת התכנים באתר אינה תחליף להתייעצות עם בעל מקצוע. במידה ויחליט הגולש לאתר לבצע רעיון כלשהו, הוא מבצע זאת על סיכונו האישי.


האתר אינו אחראי לכל נזק אשר יגרם כתוצאה של שימוש במידע המופיע באתר, בין אם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו.


ספקי השירות והגולשים באתר מספקים לעיתים קישורים למקורות חיצוניים אשר מחוץ לכתובתו של האתר. האתר מסיר מעצמו אחריות לתקינותם, בטיחות השימוש בהם ואינם מהווים המלצה כלשהי על אופיו של אתר היעד, טיבו ו/או אמינותו. אין ביכולתיו של ספק השירות לשלוט על תוכנו של האתר המקושר. משתמש הניגש לקישורים היוצאים מהאתר, עושה זאת על דעת עצמו ואחריותו הבלעדית.


האתר, על תוכנו ושירותיו השונים, שייך לספקי השירות. ספקי השירות מחזיקים את כל הזכויות לקניין רוחני זה.


מעצם הגעתך אל האתר, מוענקת לך האפשרות לגלוש לחלקיו השונים ולצפות בהם בהתאם למגבלות המוטלות. הרשאת הצפייה ניתנת על ידי הורדה זמנית של המסמכים אל מחשב המשתמש. תכניו של האתר מוגנים על-פי חוקי זכויות היוצרים. לא ניתן לעשות כל שימוש בשירותיו של אתר זה מחוץ לכותליו ללא אישור מפורש בכתב של בעלי האתר.


כל תוכן שגולש העלה ו/או יעלה לאתר , ובכלל זה (בין היתר) מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, או כל חומר אחר ("תכני גולש" או "תוכן שגולש מעלה לאתר" וכדומה), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדיות של הגולש שהעלה אותו ו/או מסרה אותו לצורך העלאה לאתר.


הנך מעניק לאתר רישיון קבוע, בלתי חוזר ובלתי מוגבל להשתמש, לפרסם ו/או לפרסם מחדש את התכנים שהעלת לאתר, לרבות תמונות וטקסט, בכל מדיה או גוף אחר המצוי בשיתוף פעולה עם האתר עם או בלי מתן קרדיט וזאת ללא אישור מקדים. זכויות היוצרים על התוכן נותרות בידיך.


האתר רשאי לבצע בתכנים כל פעולה הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר, קידום האתר או שירותיו, הצגת התכנים באתר ולצורך מימוש ההרשאות המפורטות בסעיף זה (לרבות בין היתר הקלטה, הפצה, העתקה, אחסון, המרה ושידור).


האתר רשאי לעשות שימוש בתכני הגולש לצורך יחסי ציבור, עם או בלי מתן קרדיט וזאת ללא אישור מקדים מהגולש.

כמו כן האתר רשאי לעשות בתכני הגולש שימושים נוספים על פי שיקול דעתו, ככל שהם סבירים או מקובלים בתחום תכני הגולשים באינטרנט עם או בלי מתן קרדיט וללא אישור הגולש. יחד עם זאת, לא נעשה בתכנים שימושים שאינם סבירים או מקובלים.


כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של Weather2day (וודר 2 דיי), או של צדדים שלישיים שהעניקו לאתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.


מבלי לגרוע מן האמור, Weather2day הוא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני גולשים (תמונות, טקסט וסרטונים).

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו או בשמו של האתר, אלא בהיתר מראש ובכתב של האתר.


האתר ומפעיליו לא יהיה אחראי כלפיך בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לך באתר, בין היתר בשמות מתחם (DOMAIN NAME) וכתובת דואר אלקטרוני.


תקנוני השימוש באתר עשויים להשתנות מעת לעת וללא התראה מוקדמת. על המשתמש להכנס מעת לעת ולוודא שהתקנון מוסכם על דעתו.


הבהרה: כל העושה שימוש במידע ובתכנים הנ"ל, עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. אין הנהלת האתר אחראית לשימוש אשר נעשה ע"י הגולשים בתכנים ובמידע, ו/או לכל נזק אשר נגרם כתוצאה משימוש ישיר או עקיף בהם.תנאי שימוש לפורום האתר

אין לפגוע, לקלל או להשתמש במילים שאינן הולמות. יש לשמור על תרבות שיחה נעימה בדיונים. הקפידו על כתיבה נכונה, שימוש במצבי מזג אוויר נכונים לדיווח שלכם.שימו לב כי אסור בתכלית האיסור לבצע את הפעולות הבאות:

1. אין לפרסם תכנים המפרים זכויות.

2. אין להציף, למשוך אותיות או לחזור על השאלות שוב ושוב, אם קיים שרשור בנושא, הוסיפו תגובה לשם ואל תפתחו נושא חדש.

3. שיחות אישיות, תשמרו למקום אחר.

4. אין לשאול על גילאים, לפרסם מספרי טלפון, לנהל שיחות אישיות או לבקש מידע אישי ממשתמשים דרך האתר. הודעות מהסוג הזה ימחקו

5. אנחנו לא אוהבים גישה שלילית או קיטורים על מזג האוויר, הודעות כאלה נמחקות מהר מאוד. אל תתפלאו.

6. אין לפרסם קישורים לאתרים מתחרים או לא בטוחים לשימוש, בצורה גלויה או סמויה. כולל פרסום שם האתר באמצעות תמונות וכדומה.

7. הודעות ללא כותרות ענייניות וללא תוכן משמעותי ימחקו, כולל כותרות כמו "שאלה חשובה מאוד, לא למחוק".

8. אין לפרסם קישור באמצעות שירות קיצור כתובות.

9. אין לפרסם אזהרות מטאורולוגיות מטעם הגולש.

10. הפורום אינו המקום לדיווח על חדשות שאינן קשורות למזג האוויר.


למנהלי האתר שמורה הזכות להסרת הודעות על פי שיקול דעתם. בקשת הסברים, תלונות וכו' על גבי הפורום יובילו לחסימת המשתמש.

במידה ונתקלת בתוכן שלך או בבעלותך, וברצונך למחוק אותו, צור עמנו קשר [email protected] ונטפל בבקשה בהקדם האפשרי.

האתר נצפה ע"י גורמים רבים, פרטיים ומקצועיים כאחד. אנשים שקוראים כאן עלולים להסתמך על המידע שמפורסם ויש לכך השלכות. לכן אין לפרסם תחזיות שאינן מבוססות ושמקורם אינו ידוע, הודעות כאלה ימחקו לאלתר. תחזיות שיכתבו על ידי מי שהסמיך את עצמו כחזאי, יוסרו מיידית, פרסום חוזר יוביל לחסימה. לא יסופקו הסברים אודות החסימה על גבי הפורום או בכלל.


האתר שומר לעצמו את הזכות לאפשר למשתמשים נבחרים פרסום הודעות המכילות תחזית על פי שיקול דעתו.

אנו עמלים קשה מאוד על תפעול ותחזוקה של מערכת הדיווחים והאתר. עזרו לנו לשמור על מקום זה נקי ונעים וכבדו את תנאי השימוש.פרסום תמונות ווידאו באתר

כחלק מפעילות דיווחי מזג האוויר באתר, מפעיל האתר אפשרות פרסום תמונות וסרטונים המאוחסנים על ידי האתר או על ידי שירותי צד שלישי בהם משתמש האתר לטובת אחסון והפצת התוכן. על המשתמש לדעת כי ברגע העלאת הסרטון הוא נשלח לערוץ מזג האוויר ביוטיוב/שרתי צד שלישי ללא קרדיט, אם המשתמש מעוניין להוסיף קרדיט לסרטון עליו להוסיף לכותרת הסרטון את הנוסח "קרדיט: שם הצלם" סרטונים שלא יכללו את הקרדיט בכותרת יופיעו ללא קרדיט. הקרדיט ימשיך להופיע באתר בהודעה בה הוטמע הסרטון במידה וצורף. גולש המעוניין לעדכן את הקרדיט מוזמן לפנות אלינו דרך דף צור קשר על מנת שנפעל בנושא. על הגולש לדעת כי הוא מתיר לאתר להפעיל מונטיזציה (שימוש בפרסומות על גבי הוידאו או לצד הוידאו) לסרטון שנשלח באמצעות שירותי צד שלישי איתם הוא מצוי בשיתוף פעולה. חל איסור מוחלט על שיתוף סרטונים אשר אינם בבעלותכם או לא ניתן לכם האישור להשתמש בהם.תנאי שימוש לתחזית המופיעה באתר

התחזית (להלן: התחזית המופיעה באתר ובאפליקציה) הינה פרי יצירתו של מודל לחיזוי מזג אוויר, לעיתים עם אינטרפולציה של האתר ולעיתים לא. מידע זה ואמינותו תלוי בפרמטרים רבים אשר אינם בשליטת האתר, מפעיליו או גורמי צד שלישי אשר מספקים את הנתונים. ידוע למשתמש/ת כי השימוש במידע זה הינו על אחריותו בלבד, האתר אינו אחראי לכל נזק אשר יגרם כתוצאה של שימוש במידע המופיע באתר, בין אם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו.

חשוב לנו להדגיש, בכל הודעתינו על שלל הפלטפורומות השונות בין אם באתר ובין מחוץ לאתר, התחזית אינה מהווה יעוץ כלשהו, זו דעתנו בלבד ובהסתמך על הנתונים האחרונים שיצאו מהמודלים לחיזוי מזג אוויר. כמובן שלא נמליץ לקחת החלטות על סמך ההודעה. למרות שאנו עושים את מירב המאמצים ומקפידים על טיב ואיכות המידע בהודעותינו, אין לנו שליטה על מזג האוויר.שימושך באתר מהווה הסכמה מלאה לתקנוני השימוש באתר, אם אינך מסכים לתקנון או לתנאי השימוש אל תעשה שימוש באתר.