https://www.weather2day.co.il/content/10/crazy-weather-and-jet-stream

הנסיגה המהירה של הקרח בים הארקטי הנגרמת ע"י שינויי אקלים היא כפי הנראה הסיבה שבגללה אנו חווים לעיתים תכופות יותר מזג אוויר קיצוני בשנים האחרונות (גלי חום, טמפרטורות קיפאון וסופות).

 

צפון אמריקה השנה קפאה, התקררות חדה ומהירה גרמה לשיתוק של כמעט שלישי מהיבשת בעונה שבה בדרך כלל מתרחשת התחממות איטית ומתונה. האם זאת ה"התחממות הגלובלית"? כנראה שכן.

 

מספר גדול של מחקרים מראה כי ההמסה של ים הקרח בקוטב הצפוני מזעזע את זרם הסילון.

 

מהו זרם הסילון?

מערכת רצועות צרה של רוחות מהירות, נהר של אוויר אם תרצו, ה"זורם" בחלק העליון של אטמוספרת כדור הארץ, זרם הסילון הוא מה שמונע ממזג האוויר הקר באיזור הארקטי לרדת דרומה לקווי רוחב נמוכים, וההפך- מונע מאוויר חם מהאיזורים הטרופיים להמיס את הקוטב הצפוני.

 

נהר האוויר הזה הוא בקר מזג האוויר העולמי. כך הוא נראה מהחלל:

 

הזרם הסילוני מתפתל כמו נחש מסביב לחלקו הצפוני של כדור הארץ ממזרח למערב במסלול גלי.

למה הוא מתפתל כמו נחש אתם שואלים? הסיבה לכך היא נעוצה בשני גורמים:

  • לחצים אטמוספריים
  • סיבוב כדור הארץ סביב עצמו.


הקטבים של הכדור שלנו קרים מאוד והמרכז שלו (קו המשווה) חם.

הפרשי הטמפרטורה הללו באטמוספרה יוצרים הפרשי לחצים (אוויר קר דוחף ושואף לרדת כלפי מטה ואוויר חם דוחף כלפי מעלה).

סיבוב הכדור ממערב למזרח בשילוב עם הפרשי הלחצים יוצר את מה שאנו מגדירים "רוח" ואת הצורה המתפתלת המאוזנת והייחודית.

 

כיום הקוטב הצפוני מתחמם פי 2 מהר יותר משאר כדור הארץ, זאת מכיוון שים הקרח הענק שתפקידו לקרר את האוויר הצפוני נמס, דבר הגורם לאוויר קר היורד כלפי מטה להתחמם.

צימצום הפרשי הטמפרטורות מוציא את הזרם הסילוני מאיזון וגורם להיחלשותו עד כדי האטה מולחטת לפעמים. האטה זאת לוכדת מערכות מים שלמות במקומות מסויימים לפרק זמן ארוך מהרגיל.

מדענים של NASA טוענים כי זרם הסילון לא יציב וכי ההנחה שהמסת הקרחונים משבשת אותו הינה הגיונית אך עדיין יש צורך במחקרים נוספים בנושא כדי לקבוע אם ישנה קורלציה ישירה בין השניים.

 

כל שנה שעוברת ים הקרח המתחמם קטן בכ 5% ...

מה צופן לנו העתיד?