https://www.weather2day.co.il/content/107/when-does-winter-start

זה תלוי באיזו הגדרה אנו משתמשים, למעשה ישנם שני תאריכים המציינים את תחילתו של החורף
הראשון לדצמבר 2019 מסמן את תחילת החורף המטאורולוגי
העשרים ושתיים לדצמבר 2019 מציין את תחילת החורף האסטרונומי

 

חורף

 

העונות המטאורולוגיות והאסטרונומיות

עונה אסטרונומית מתייחסת למיקום מסלול כדור הארץ ביחס לשמש, תוך התחשבות במיקום קו המשווה ובימי השיוויון. עונה מטאורולוגית מבוססת על מחזור הטמפרטורה השנתית ומודדת את המצב המטאורולוגי כמו גם את לוח השנה כדי לקבוע מעבר ברור בין העונות.

 

מאחר שישנה השתנות מבחינת אורך העונות, תאריך ההתחלה של עונה חדשה יכול ליפול על ימים שונים בכל שנה. עניין זה מקשה על השוואת העונות לשנים קודמות ולשם כך יש התייחסות ללוח שנה מטאורולוגי ולעונות מטאורולוגיות. לוח השנה המטאורולוגי נסמך על לוח השנה הגרגוריאני ומפצל את השנה לארבע עונות השוות באורכן בקירוב, מה שמקל על חזאים לנבא את מזג האוויר ולהשוות אותו לשנים קודמות.

העונות מוגדרות כאביב (מרץ, אפריל ומאי), קיץ (יוני, יולי ואוגוסט), סתיו (ספטמבר, אוקטובר ונובמבר) והחורף (דצמבר,
ינואר ופברואר).


לוח השנה האסטרונומי מציין את השתנות העונות בשל הטיה של 5.23 מעלות של ציר סיבוב כדור הארץ ביחס למסלולו סביב השמש. העונות האסטרונומיות "מאחרות" בכשלושה שבועות מלוח השנה המטאורולגי.

 

שנה תחילת החורף סוף החורף
חורף 2019 יום ראשון 22 בדצמבר 2019

יום שישי 20 במרץ 2019

חורף 2020 יום שני 21 בדצמבר 2020

יום שבת 20 במרץ 2020

חורף 2021 יום שלישי 21 בדצמבר 2021

יום ראשון 20 במרץ 2021

חורף 2022 יום רביעי 21 בדצמבר 2022

יום שני 20 במרץ 2022

חורף 2023 יום שישי 22 בדצמבר 2023

יום רביעי 20 במרץ 2023

חורף 2024 יום שבת 21 בדצמבר 2024

יום חמישי 20 במרץ 2024

 

עשוי לעניין אותך:

היום הראשון של האביב | היום הראשון של הקיץ | היום הראשון של הסתיו | היום הראשון של החורף