https://www.weather2day.co.il/content/205/weather-news-19-11-2021

במהלך היום קיבלנו גשם מקומי שירד ברובו במישור החוף הדרומי ובצפון מערב הנגב. מערכת הגשם המשמעותית יותר תיכנס בשעות הקרובות לישראל. על פי הצפי כמויות דו ספרתיות של גשם צפויות במישור החוף כאשר מרחפת גם סכנת הצפות כמעט בכל איזורי החוף. חשש מהצפות גם בנחלים. כל הפרטים לקראת מערכת הגשם וגם עדכונים בזמן אמת.

 

מערכת חורפית ראשונה לעונת הסתיו בישראל: חיכינו מאוד לגשם המשמעותי הראשון והנה הוא סוף סוף כאן. גשמים ראשונים ירדו במהלך הצהריים במישור החוף הדרומי בעיקר כאשר התעצמות מסויימת הגיעה בשעות הערב וגרמה להצפות במערכות הניקוז באיזור בני ברק ורמת גן. למרות שהמודלים צופים התמקדות הגשמים במישור החוף, החשש מהצפות הוא מאוד נקודתי ויגרם במקומות בהם התשתיות אינן מתאימות לגשמים שיורדים בעוצמה חזקה.

 

לקראת בוקר יום שישי הגשם יתחזק ויחל הגל השני של המערכת כשהוא צפוי להיות חזק יותר ויתפרש על שטח נרחב יותר. לפי עדכון מודל קוסמו האחרון, ישנה הערכה למעל 60 מ"מ בנקודות מסויימות במישור החוף. החשש העיקרי במערכת הגשם הזו הוא פעילות סטטית/איטית מדי, חוסר תנועה של ענני הגשם והישארותם מעל ערי החוף לפרק זמן ארוך יותר עלול לגרום למשקעים רצופים ולהצפות. הסיבה לכך נובעת בשל מיקום השקע ותנועת העננים מסביבו. 

 

רוצים לדעת איפה יורד גשם? מוזמנים לעקוב בקישור אחר מכ"ם הגשם

 

גשם בתל אביב, צילום: מתנאל

גשם בתל אביב

 

 

לא רק גשם צפוי ללוות אותנו במהלך היום (שישי), בעדכון מזג האוויר שהוצאנו הבוקר התייחסנו גם לירידה הצפויה בטמפרטורות למעשה אנו לקראת היום הקר ביותר מאז החורף האחרון שהסתיים בחודש מרץ. נכון להרגע, הגשם צפוי ללוות אותנו עד ליום ראשון, אז צפויה מערכת הגשם להוריד הילוך. 

 

צפי מודל קוסמו לסוף השבוע, סך כל המשקעים שצופה המודל ברחבי הארץ

צפי משקעים 19.11