עקבו אחרינו |

תחזית מזג האוויר בפארן


16.4°
כרגע
רוח: 2.2 קמ"ש
כיוון: דרומי
לחות יחסית: 58%
גשם: 0 מ"מ בעשר דקות
עדכון:
בדרך כלל מעונן
15 - 9
בדרך כלל מעונן
מעונן חלקית
16 - 9
מעונן חלקית
נאה
19 - 9
נאה
נאה
25 - 12
נאה
נאה
28 - 16
נאה
נאה
18 - 10
נאה
נאה
18 - 11
נאה
נאה
15 - 8
נאה
בדרך כלל מעונן
14 - 7
בדרך כלל מעונן
בדרך כלל מעונן
13 - 6
בדרך כלל מעונן

מזג אוויר שעתי בפארן

תחזית שעתית ליום חמישי 02/04
00:00
מופע הירח:
משב רוח: 21 קמ"ש
נקודת הטל: 4.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
9
74%
0.0 מ"מ 1 קמ"ש
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 16 קמ"ש
נקודת הטל: 3.9
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
10
68%
0.0 מ"מ 2 קמ"ש
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 14 קמ"ש
נקודת הטל: 4.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
9
71%
0.0 מ"מ 1 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 17 קמ"ש
נקודת הטל: 5.2
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
12
65%
0.0 מ"מ 6 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 25 קמ"ש
נקודת הטל: 5.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
14
56%
0.0 מ"מ 10 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 28 קמ"ש
נקודת הטל: 4.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
16
47%
0.0 מ"מ 11 קמ"ש
18:00
מופע הירח:
משב רוח: 31 קמ"ש
נקודת הטל: 4.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
15
50%
0.0 מ"מ 12 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 29 קמ"ש
נקודת הטל: 5.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
11
67%
0.0 מ"מ 9 קמ"ש
תחזית שעתית ליום שישי 03/04
00:00
מופע הירח:
משב רוח: 25 קמ"ש
נקודת הטל: 4.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
9
74%
0.0 מ"מ 3 קמ"ש
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 16 קמ"ש
נקודת הטל: 0.6
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
11
50%
0.0 מ"מ 2 קמ"ש
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 16 קמ"ש
נקודת הטל: -3.5
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
11
36%
0.0 מ"מ 2 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 13 קמ"ש
נקודת הטל: -0.5
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1018 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
14
37%
0.0 מ"מ 1 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 19 קמ"ש
נקודת הטל: 1.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1018 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
17
34%
0.0 מ"מ 4 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 26 קמ"ש
נקודת הטל: 4.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
19
37%
0.0 מ"מ 10 קמ"ש
18:00
מופע הירח:
משב רוח: 26 קמ"ש
נקודת הטל: 6.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
18
45%
0.0 מ"מ 8 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 22 קמ"ש
נקודת הטל: 6.9
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
14
63%
0.0 מ"מ 8 קמ"ש
תחזית שעתית ליום שבת 04/04
00:00
מופע הירח:
משב רוח: 27 קמ"ש
נקודת הטל: 1.2
גובה בסיס ענן: 8.9 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
12
48%
0.0 מ"מ 12 קמ"ש
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 40 קמ"ש
נקודת הטל: 0.3
גובה בסיס ענן: 8.2 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
12
43%
0.0 מ"מ 18 קמ"ש
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 47 קמ"ש
נקודת הטל: -1.8
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
12
37%
0.0 מ"מ 19 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 49 קמ"ש
נקודת הטל: -0.6
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
18
28%
0.0 מ"מ 18 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 52 קמ"ש
נקודת הטל: -0.3
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
23
22%
0.0 מ"מ 17 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 47 קמ"ש
נקודת הטל: -0.8
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
25
18%
0.0 מ"מ 6 קמ"ש
18:00
מופע הירח:
משב רוח: 31 קמ"ש
נקודת הטל: 4.8
גובה בסיס ענן: 9.8 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
24
29%
0.0 מ"מ 1 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 24 קמ"ש
נקודת הטל: 2.7
גובה בסיס ענן: 7.8 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
19
34%
0.0 מ"מ 10 קמ"ש
תחזית שעתית ליום ראשון 05/04
00:00
מופע הירח:
משב רוח: 30 קמ"ש
נקודת הטל: -0.3
גובה בסיס ענן: 8.5 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
18
30%
0.0 מ"מ 12 קמ"ש
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 33 קמ"ש
נקודת הטל: -0.9
גובה בסיס ענן: 9 ק"מ
לחץ אוויר: 1011 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
17
29%
0.0 מ"מ 12 קמ"ש
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 47 קמ"ש
נקודת הטל: -4.8
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1010 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
18
21%
0.0 מ"מ 18 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 44 קמ"ש
נקודת הטל: -4.1
גובה בסיס ענן: 9.1 ק"מ
לחץ אוויר: 1011 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
25
15%
0.0 מ"מ 3 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 49 קמ"ש
נקודת הטל: -9.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1011 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
28
8%
0.0 מ"מ 20 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 69 קמ"ש
נקודת הטל: -9.6
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1011 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
28
8%
0.0 מ"מ 25 קמ"ש
18:00
מופע הירח:
משב רוח: 63 קמ"ש
נקודת הטל: 6.5
גובה בסיס ענן: 8.5 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
19
43%
0.0 מ"מ 15 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 35 קמ"ש
נקודת הטל: 8.2
גובה בסיס ענן: 7.8 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
16
62%
0.0 מ"מ 3 קמ"ש
תחזית שעתית ליום שני 06/04
00:00
מופע הירח:
משב רוח: 23 קמ"ש
נקודת הטל: 7.9
גובה בסיס ענן: 8.1 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
13
73%
0.0 מ"מ 4 קמ"ש
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 24 קמ"ש
נקודת הטל: 7.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
11
79%
0.0 מ"מ 3 קמ"ש
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 22 קמ"ש
נקודת הטל: 7.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
10
88%
0.0 מ"מ 2 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 20 קמ"ש
נקודת הטל: 7.1
גובה בסיס ענן: 7.4 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
13
66%
0.0 מ"מ 3 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 30 קמ"ש
נקודת הטל: 7.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
16
54%
0.0 מ"מ 10 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 37 קמ"ש
נקודת הטל: 4.5
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
18
41%
0.0 מ"מ 12 קמ"ש
18:00
מופע הירח:
משב רוח: 38 קמ"ש
נקודת הטל: 4.2
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
17
44%
0.0 מ"מ 12 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 36 קמ"ש
נקודת הטל: 4.8
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
13
59%
0.0 מ"מ 9 קמ"ש
תחזית שעתית ליום שלישי 07/04
00:00
מופע הירח:
משב רוח: 25 קמ"ש
נקודת הטל: 5.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
11
67%
0.0 מ"מ 1 קמ"ש
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 17 קמ"ש
נקודת הטל: 3.9
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
11
63%
0.0 מ"מ 2 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 17 קמ"ש
נקודת הטל: 2.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
13
48%
0.0 מ"מ 2 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 33 קמ"ש
נקודת הטל: 3.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
18
39%
0.0 מ"מ 12 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 36 קמ"ש
נקודת הטל: 6.9
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
12
73%
0.0 מ"מ 10 קמ"ש
תחזית שעתית ליום רביעי 08/04
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 25 קמ"ש
נקודת הטל: 6.3
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
8
91%
0.0 מ"מ 3 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 19 קמ"ש
נקודת הטל: 5.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
10
69%
0.0 מ"מ 6 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 36 קמ"ש
נקודת הטל: 6.5
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
15
56%
0.0 מ"מ 13 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 37 קמ"ש
נקודת הטל: 4.9
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
9
74%
0.0 מ"מ 11 קמ"ש
תחזית שעתית ליום חמישי 09/04
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 28 קמ"ש
נקודת הטל: 3.2
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
7
75%
0.0 מ"מ 0 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 25 קמ"ש
נקודת הטל: 0.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
9
55%
0.0 מ"מ 9 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 42 קמ"ש
נקודת הטל: 0.8
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
14
40%
0.0 מ"מ 18 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 47 קמ"ש
נקודת הטל: 4.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
9
72%
0.0 מ"מ 11 קמ"ש
תחזית שעתית ליום שישי 10/04
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 32 קמ"ש
נקודת הטל: 3.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
6
84%
0.0 מ"מ 5 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 26 קמ"ש
נקודת הטל: 1.9
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
9
63%
0.0 מ"מ 9 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 37 קמ"ש
נקודת הטל: 3.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
13
51%
0.0 מ"מ 15 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 41 קמ"ש
נקודת הטל: 6.5
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
9
82%
0.0 מ"מ 9 קמ"ש

עדכון אחרון לתחזית: