עקבו אחרינו |

תחזית מזג האוויר בפארן


19°
כרגע
רוח: 5.8 קמ"ש
כיוון: דרום מערבי
לחות יחסית: 90%
גשם: 0 מ"מ בעשר דקות
עדכון:
נאה
27 - 16
נאה
בדרך כלל מעונן
28 - 15
בדרך כלל מעונן
גשם מקומי
26 - 17
גשם מקומי
מעונן חלקית עם גשם מקומי
23 - 16
מעונן חלקית עם גשם מקומי
בדרך כלל מעונן
23 - 16
בדרך כלל מעונן
נאה
23 - 14
נאה
בדרך כלל מעונן
22 - 14
בדרך כלל מעונן
מעונן חלקית עם גשם מקומי
23 - 15
מעונן חלקית עם גשם מקומי
נאה
23 - 14
נאה
בדרך כלל מעונן
25 - 15
בדרך כלל מעונן

מזג אוויר שעתי בפארן

תחזית שעתית ליום חמישי 24/10
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 14 קמ"ש
נקודת הטל: 14.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1012 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
18
81%
0.0 מ"מ 7 קמ"ש
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 12 קמ"ש
נקודת הטל: 14.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1012 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
16
90%
0.0 מ"מ 3 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 12 קמ"ש
נקודת הטל: 14.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
19
73%
0.0 מ"מ 5 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 21 קמ"ש
נקודת הטל: 9.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1012 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
25
39%
0.0 מ"מ 8 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 22 קמ"ש
נקודת הטל: 7.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1010 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
27
29%
0.0 מ"מ 8 קמ"ש
18:00
מופע הירח:
משב רוח: 20 קמ"ש
נקודת הטל: 6.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1010 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
26
30%
0.0 מ"מ 10 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 20 קמ"ש
נקודת הטל: 8.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1012 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
23
39%
0.0 מ"מ 2 קמ"ש
תחזית שעתית ליום שישי 25/10
00:00
מופע הירח:
משב רוח: 8 קמ"ש
נקודת הטל: 8.8
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1012 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
19
50%
0.0 מ"מ 5 קמ"ש
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 10 קמ"ש
נקודת הטל: 9.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1012 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
17
62%
0.0 מ"מ 6 קמ"ש
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 14 קמ"ש
נקודת הטל: 10.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
15
72%
0.0 מ"מ 5 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 14 קמ"ש
נקודת הטל: 10.8
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
19
58%
0.0 מ"מ 6 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 25 קמ"ש
נקודת הטל: 10.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
25
41%
0.0 מ"מ 11 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 30 קמ"ש
נקודת הטל: 6.1
גובה בסיס ענן: 2.9 ק"מ
לחץ אוויר: 1010 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
28
25%
0.0 מ"מ 16 קמ"ש
18:00
מופע הירח:
משב רוח: 35 קמ"ש
נקודת הטל: 6.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1011 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
26
30%
0.0 מ"מ 10 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 18 קמ"ש
נקודת הטל: 9.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
23
44%
0.0 מ"מ 6 קמ"ש
תחזית שעתית ליום שבת 26/10
00:00
מופע הירח:
משב רוח: 16 קמ"ש
נקודת הטל: 10.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
21
50%
0.0 מ"מ 7 קמ"ש
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 18 קמ"ש
נקודת הטל: 10.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1012 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
19
56%
0.0 מ"מ 8 קמ"ש
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 15 קמ"ש
נקודת הטל: 9.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1012 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
17
62%
0.0 מ"מ 6 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 16 קמ"ש
נקודת הטל: 9.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
21
47%
0.0 מ"מ 7 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 26 קמ"ש
נקודת הטל: 10.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1012 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
25
41%
0.0 מ"מ 11 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 27 קמ"ש
נקודת הטל: 10.0
גובה בסיס ענן: 2.7 ק"מ
לחץ אוויר: 1010 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן
26
37%
0.0 מ"מ 10 קמ"ש
18:00
מופע הירח:
משב רוח: 31 קמ"ש
נקודת הטל: 14.7
גובה בסיס ענן: 2.5 ק"מ
לחץ אוויר: 1011 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 1.1 מ"מ
גשם
21
69%
1.5 מ"מ 5 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 29 קמ"ש
נקודת הטל: 14.1
גובה בסיס ענן: 1.4 ק"מ
לחץ אוויר: 1011 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 1.0 מ"מ
גשם מקומי
21
65%
1.4 מ"מ 12 קמ"ש
תחזית שעתית ליום ראשון 27/10
00:00
מופע הירח:
משב רוח: 39 קמ"ש
נקודת הטל: 15.0
גובה בסיס ענן: 0.9 ק"מ
לחץ אוויר: 1012 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.1 מ"מ
גשם
20
75%
1.5 מ"מ 17 קמ"ש
02:00
מופע הירח:
משב רוח: 31 קמ"ש
נקודת הטל: 15.7
גובה בסיס ענן: 1.1 ק"מ
לחץ אוויר: 1011 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
גשם
19
82%
1.4 מ"מ 8 קמ"ש
05:00
מופע הירח:
משב רוח: 32 קמ"ש
נקודת הטל: 15.4
גובה בסיס ענן: 1.1 ק"מ
לחץ אוויר: 1012 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.1 מ"מ
גשם
16
96%
2.7 מ"מ 13 קמ"ש
08:00
מופע הירח:
משב רוח: 24 קמ"ש
נקודת הטל: 15.4
גובה בסיס ענן: 0.2 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
17
90%
0.2 מ"מ 3 קמ"ש
11:00
מופע הירח:
משב רוח: 13 קמ"ש
נקודת הטל: 15.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
21
73%
0.2 מ"מ 1 קמ"ש
14:00
מופע הירח:
משב רוח: 19 קמ"ש
נקודת הטל: 14.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1012 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
23
61%
0.0 מ"מ 8 קמ"ש
17:00
מופע הירח:
משב רוח: 21 קמ"ש
נקודת הטל: 16.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
21
78%
0.0 מ"מ 6 קמ"ש
20:00
מופע הירח:
משב רוח: 13 קמ"ש
נקודת הטל: 15.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
19
81%
0.0 מ"מ 7 קמ"ש
23:00
מופע הירח:
משב רוח: 13 קמ"ש
נקודת הטל: 15.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
18
88%
0.0 מ"מ 6 קמ"ש
תחזית שעתית ליום שני 28/10
02:00
מופע הירח:
משב רוח: 12 קמ"ש
נקודת הטל: 15.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
16
94%
0.0 מ"מ 5 קמ"ש
05:00
מופע הירח:
משב רוח: 9 קמ"ש
נקודת הטל: 15.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
16
100%
0.0 מ"מ 5 קמ"ש
08:00
מופע הירח:
משב רוח: 12 קמ"ש
נקודת הטל: 16.0
גובה בסיס ענן: 0.3 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן
18
90%
0.0 מ"מ 6 קמ"ש
11:00
מופע הירח:
משב רוח: 16 קמ"ש
נקודת הטל: 15.0
גובה בסיס ענן: 0.9 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
21
70%
0.0 מ"מ 1 קמ"ש
14:00
מופע הירח:
משב רוח: 17 קמ"ש
נקודת הטל: 14.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
23
56%
0.0 מ"מ 7 קמ"ש
17:00
מופע הירח:
משב רוח: 18 קמ"ש
נקודת הטל: 15.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
21
70%
0.0 מ"מ 8 קמ"ש
20:00
מופע הירח:
משב רוח: 15 קמ"ש
נקודת הטל: 14.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
18
82%
0.0 מ"מ 8 קמ"ש
23:00
מופע הירח:
משב רוח: 14 קמ"ש
נקודת הטל: 14.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
18
79%
0.1 מ"מ 1 קמ"ש
תחזית שעתית ליום שלישי 29/10
02:00
מופע הירח:
משב רוח: 5 קמ"ש
נקודת הטל: 14.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
17
83%
0.0 מ"מ 2 קמ"ש
05:00
מופע הירח:
משב רוח: 8 קמ"ש
נקודת הטל: 12.3
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
14
91%
0.0 מ"מ 3 קמ"ש
08:00
מופע הירח:
משב רוח: 8 קמ"ש
נקודת הטל: 14.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
17
83%
0.1 מ"מ 3 קמ"ש
11:00
מופע הירח:
משב רוח: 15 קמ"ש
נקודת הטל: 13.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
21
63%
0.0 מ"מ 5 קמ"ש
14:00
מופע הירח:
משב רוח: 25 קמ"ש
נקודת הטל: 12.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
23
51%
0.0 מ"מ 13 קמ"ש
20:00
מופע הירח:
משב רוח: 28 קמ"ש
נקודת הטל: 14.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
18
81%
0.0 מ"מ 10 קמ"ש
תחזית שעתית ליום רביעי 30/10
02:00
מופע הירח:
משב רוח: 20 קמ"ש
נקודת הטל: 13.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
14
94%
0.0 מ"מ 4 קמ"ש
08:00
מופע הירח:
משב רוח: 13 קמ"ש
נקודת הטל: 15.0
גובה בסיס ענן: 0.1 ק"מ
לחץ אוויר: 1018 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן
15
99%
0.0 מ"מ 6 קמ"ש
14:00
מופע הירח:
משב רוח: 34 קמ"ש
נקודת הטל: 16.3
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
22
72%
0.0 מ"מ 18 קמ"ש
20:00
מופע הירח:
משב רוח: 34 קמ"ש
נקודת הטל: 16.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
17
96%
0.0 מ"מ 7 קמ"ש
תחזית שעתית ליום חמישי 31/10
02:00
מופע הירח:
משב רוח: 13 קמ"ש
נקודת הטל: 14.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
15
93%
0.0 מ"מ 1 קמ"ש
08:00
מופע הירח:
משב רוח: 14 קמ"ש
נקודת הטל: 14.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
גשם
15
95%
0.2 מ"מ 6 קמ"ש
14:00
מופע הירח:
משב רוח: 36 קמ"ש
נקודת הטל: 14.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
23
58%
0.0 מ"מ 20 קמ"ש
20:00
מופע הירח:
משב רוח: 37 קמ"ש
נקודת הטל: 15.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
17
88%
0.0 מ"מ 5 קמ"ש
תחזית שעתית ליום שישי 01/11
02:00
מופע הירח:
משב רוח: 11 קמ"ש
נקודת הטל: 13.3
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
14
93%
0.0 מ"מ 4 קמ"ש
08:00
מופע הירח:
משב רוח: 10 קמ"ש
נקודת הטל: 13.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
16
84%
0.0 מ"מ 3 קמ"ש
14:00
מופע הירח:
משב רוח: 32 קמ"ש
נקודת הטל: 13.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
23
57%
0.0 מ"מ 17 קמ"ש
20:00
מופע הירח:
משב רוח: 32 קמ"ש
נקודת הטל: 14.4
גובה בסיס ענן: 8.9 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
19
74%
0.0 מ"מ 9 קמ"ש
תחזית שעתית ליום שבת 02/11
02:00
מופע הירח:
משב רוח: 18 קמ"ש
נקודת הטל: 14.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
17
84%
0.0 מ"מ 2 קמ"ש
08:00
מופע הירח:
משב רוח: 10 קמ"ש
נקודת הטל: 15.0
גובה בסיס ענן: 0.1 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
15
97%
0.0 מ"מ 3 קמ"ש
14:00
מופע הירח:
משב רוח: 34 קמ"ש
נקודת הטל: 13.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1012 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
25
49%
0.0 מ"מ 19 קמ"ש

עדכון אחרון לתחזית: