עקבו אחרינו |

תחזית מזג האוויר בעמק החולה, אגמון החולה


8.3°
כרגע
רוח: 0.4 קמ"ש
כיוון: צפוני
לחות יחסית: 94%
גשם: 0 מ"מ בעשר דקות
עדכון:
נאה
21 - 8
נאה
בדרך כלל מעונן
24 - 14
בדרך כלל מעונן
מעונן חלקית
17 - 10
מעונן חלקית
בדרך כלל מעונן
16 - 8
בדרך כלל מעונן
מעונן חלקית עם גשם מקומי
13 - 7
מעונן חלקית עם גשם מקומי
מעונן חלקית עם גשם מקומי
12 - 8
מעונן חלקית עם גשם מקומי
מעונן חלקית עם גשם מקומי
12 - 7
מעונן חלקית עם גשם מקומי
מעונן חלקית עם גשם מקומי
13 - 7
מעונן חלקית עם גשם מקומי
מעונן חלקית עם גשם מקומי
13 - 7
מעונן חלקית עם גשם מקומי
גשם
12 - 9
גשם

מזג אוויר שעתי בעמק החולה

תחזית שעתית ליום שבת 04/04
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 19 קמ"ש
נקודת הטל: 1.5
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1018 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
9
59%
0.0 מ"מ 5 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 15 קמ"ש
נקודת הטל: 2.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1019 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
15
43%
0.0 מ"מ 3 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 20 קמ"ש
נקודת הטל: 6.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1018 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
19
42%
0.0 מ"מ 5 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 21 קמ"ש
נקודת הטל: 7.6
גובה בסיס ענן: 8.6 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
21
42%
0.0 מ"מ 6 קמ"ש
18:00
מופע הירח:
משב רוח: 23 קמ"ש
נקודת הטל: 8.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
19
50%
0.0 מ"מ 7 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 38 קמ"ש
נקודת הטל: 4.9
גובה בסיס ענן: 8.4 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
16
49%
0.0 מ"מ 16 קמ"ש
תחזית שעתית ליום ראשון 05/04
00:00
מופע הירח:
משב רוח: 51 קמ"ש
נקודת הטל: 2.7
גובה בסיס ענן: 6.7 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
15
42%
0.0 מ"מ 23 קמ"ש
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 59 קמ"ש
נקודת הטל: 1.0
גובה בסיס ענן: 7.7 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
15
38%
0.0 מ"מ 25 קמ"ש
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 60 קמ"ש
נקודת הטל: 0.5
גובה בסיס ענן: 8.5 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
15
36%
0.0 מ"מ 23 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 54 קמ"ש
נקודת הטל: 4.1
גובה בסיס ענן: 8.3 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
18
41%
0.0 מ"מ 24 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 54 קמ"ש
נקודת הטל: 6.0
גובה בסיס ענן: 7.4 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
22
35%
0.0 מ"מ 20 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 54 קמ"ש
נקודת הטל: 9.0
גובה בסיס ענן: 8 ק"מ
לחץ אוויר: 1012 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
24
39%
0.0 מ"מ 6 קמ"ש
18:00
מופע הירח:
משב רוח: 42 קמ"ש
נקודת הטל: 8.2
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
21
45%
0.0 מ"מ 12 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 29 קמ"ש
נקודת הטל: 6.9
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
14
61%
0.0 מ"מ 2 קמ"ש
תחזית שעתית ליום שני 06/04
00:00
מופע הירח:
משב רוח: 17 קמ"ש
נקודת הטל: 5.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
13
58%
0.0 מ"מ 6 קמ"ש
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 19 קמ"ש
נקודת הטל: 3.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
12
55%
0.0 מ"מ 5 קמ"ש
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 18 קמ"ש
נקודת הטל: 3.3
גובה בסיס ענן: 7.5 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
10
63%
0.0 מ"מ 5 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 23 קמ"ש
נקודת הטל: 6.4
גובה בסיס ענן: 7.6 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
13
63%
0.0 מ"מ 9 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 36 קמ"ש
נקודת הטל: 7.2
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
17
53%
0.0 מ"מ 14 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 42 קמ"ש
נקודת הטל: 9.4
גובה בסיס ענן: 7 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
17
60%
0.0 מ"מ 17 קמ"ש
18:00
מופע הירח:
משב רוח: 42 קמ"ש
נקודת הטל: 9.0
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
13
76%
0.0 מ"מ 14 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 33 קמ"ש
נקודת הטל: 8.6
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
10
92%
0.0 מ"מ 7 קמ"ש
תחזית שעתית ליום שלישי 07/04
00:00
מופע הירח:
משב רוח: 20 קמ"ש
נקודת הטל: 5.9
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1017 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
10
78%
0.0 מ"מ 6 קמ"ש
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 20 קמ"ש
נקודת הטל: 5.3
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
9
79%
0.0 מ"מ 7 קמ"ש
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 17 קמ"ש
נקודת הטל: 5.8
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
8
88%
0.0 מ"מ 4 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 21 קמ"ש
נקודת הטל: 6.1
גובה בסיס ענן: 8.5 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
11
71%
0.0 מ"מ 6 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 28 קמ"ש
נקודת הטל: 6.9
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
14
63%
0.0 מ"מ 10 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 41 קמ"ש
נקודת הטל: 8.3
גובה בסיס ענן: 8.8 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
16
62%
0.0 מ"מ 17 קמ"ש
18:00
מופע הירח:
משב רוח: 42 קמ"ש
נקודת הטל: 6.6
גובה בסיס ענן: 8.2 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
12
71%
0.0 מ"מ 13 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 32 קמ"ש
נקודת הטל: 6.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
8
91%
0.0 מ"מ 10 קמ"ש
תחזית שעתית ליום רביעי 08/04
00:00
מופע הירח:
משב רוח: 28 קמ"ש
נקודת הטל: 4.9
גובה בסיס ענן: 9.3 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
8
83%
0.0 מ"מ 12 קמ"ש
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 27 קמ"ש
נקודת הטל: 4.4
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
7
85%
0.0 מ"מ 9 קמ"ש
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 21 קמ"ש
נקודת הטל: 5.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
7
90%
0.0 מ"מ 5 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 25 קמ"ש
נקודת הטל: 6.6
גובה בסיס ענן: 0.5 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
10
79%
0.0 מ"מ 10 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 37 קמ"ש
נקודת הטל: 6.6
גובה בסיס ענן: 1.1 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.1 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
13
66%
0.2 מ"מ 15 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 43 קמ"ש
נקודת הטל: 7.6
גובה בסיס ענן: 1.3 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.8 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
13
71%
0.9 מ"מ 18 קמ"ש
18:00
מופע הירח:
משב רוח: 43 קמ"ש
נקודת הטל: 7.6
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.2 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
11
81%
0.3 מ"מ 16 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 38 קמ"ש
נקודת הטל: 7.7
גובה בסיס ענן: 0.2 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
9
94%
0.1 מ"מ 10 קמ"ש
תחזית שעתית ליום חמישי 09/04
00:00
מופע הירח:
משב רוח: 24 קמ"ש
נקודת הטל: 7.7
גובה בסיס ענן: 0.2 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
8
96%
0.1 מ"מ 7 קמ"ש
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 18 קמ"ש
נקודת הטל: 7.7
גובה בסיס ענן: 0.2 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.1 מ"מ
גשם
9
94%
0.3 מ"מ 5 קמ"ש
06:00
מופע הירח:
משב רוח: 17 קמ"ש
נקודת הטל: 7.7
גובה בסיס ענן: 0.1 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
גשם
8
100%
0.2 מ"מ 7 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 30 קמ"ש
נקודת הטל: 8.8
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.2 מ"מ
גשם
10
94%
1.1 מ"מ 13 קמ"ש
12:00
מופע הירח:
משב רוח: 37 קמ"ש
נקודת הטל: 10.0
גובה בסיס ענן: 0.3 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.9 מ"מ
גשם
11
95%
1.8 מ"מ 12 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 44 קמ"ש
נקודת הטל: 9.6
גובה בסיס ענן: 0.4 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 1.3 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
12
88%
2.2 מ"מ 15 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 45 קמ"ש
נקודת הטל: 7.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.2 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
8
100%
0.4 מ"מ 10 קמ"ש
תחזית שעתית ליום שישי 10/04
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 25 קמ"ש
נקודת הטל: 7.0
גובה בסיס ענן: 0.1 ק"מ
לחץ אוויר: 1012 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
בדרך כלל מעונן
7
97%
0.0 מ"מ 8 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 24 קמ"ש
נקודת הטל: 7.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.1 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
10
88%
0.3 מ"מ 10 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 40 קמ"ש
נקודת הטל: 8.9
גובה בסיס ענן: 0.4 ק"מ
לחץ אוויר: 1011 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 1.4 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
12
83%
1.9 מ"מ 16 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 40 קמ"ש
נקודת הטל: 6.6
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.5 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
8
92%
0.7 מ"מ 6 קמ"ש
תחזית שעתית ליום שבת 11/04
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 15 קמ"ש
נקודת הטל: 3.7
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1011 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
נאה
7
80%
0.0 מ"מ 3 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 15 קמ"ש
נקודת הטל: 5.9
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
11
73%
0.0 מ"מ 3 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 31 קמ"ש
נקודת הטל: 5.8
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1012 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 1.5 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
13
60%
1.6 מ"מ 12 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 32 קמ"ש
נקודת הטל: 7.6
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.3 מ"מ
נאה
9
93%
0.1 מ"מ 5 קמ"ש
תחזית שעתית ליום ראשון 12/04
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 11 קמ"ש
נקודת הטל: 3.6
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1012 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
7
81%
0.0 מ"מ 3 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 13 קמ"ש
נקודת הטל: 5.1
גובה בסיס ענן: 0 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
מעונן חלקית
13
60%
0.0 מ"מ 3 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 35 קמ"ש
נקודת הטל: 6.7
גובה בסיס ענן: 6.4 ק"מ
לחץ אוויר: 1013 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.7 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
13
64%
0.8 מ"מ 11 קמ"ש
21:00
מופע הירח:
משב רוח: 34 קמ"ש
נקודת הטל: 7.7
גובה בסיס ענן: 0.3 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.4 מ"מ
גשם
9
94%
0.6 מ"מ 8 קמ"ש
תחזית שעתית ליום שני 13/04
03:00
מופע הירח:
משב רוח: 21 קמ"ש
נקודת הטל: 7.9
גובה בסיס ענן: 0.2 ק"מ
לחץ אוויר: 1014 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.0 מ"מ
ערפל
9
95%
0.0 מ"מ 8 קמ"ש
09:00
מופע הירח:
משב רוח: 21 קמ"ש
נקודת הטל: 8.3
גובה בסיס ענן: 0.3 ק"מ
לחץ אוויר: 1016 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 0.5 מ"מ
גשם
9
95%
0.9 מ"מ 4 קמ"ש
15:00
מופע הירח:
משב רוח: 43 קמ"ש
נקודת הטל: 9.3
גובה בסיס ענן: 6.5 ק"מ
לחץ אוויר: 1015 מ"ב
גשם מעננות קונבקטיבית: 6.4 מ"מ
מעונן חלקית עם גשם מקומי
12
85%
7.5 מ"מ 18 קמ"ש

עדכון אחרון לתחזית: